FB System

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för FB.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om FB Webb

Pris

11 000 kr per person exkl. moms

Längd

2 dagar

Det här ingår i kursen:
  • Förstå hur FB hänger ihop utifrån din roll som systemansvarig
  • Hantera aviseringsdata för ajourhållning av information och data
  • Skapa användare och tilldela behörigheter
  • Förstå de officiella gränssnitten för FB
  • Hantera nya versioner, databasunderhåll, installation och konfiguration av FB Webb
  • Arbeta med kartan i FB Webb
  • Hantera spatialt-FB med fastighetsyta, byggnadsyta m.m.

Vid kurs via webb behöver du ha åtkomst till Teams och TeamViewer på din dator under kursdagarna.

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com.