FB System

Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för FB.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om FB Webb

Pris

11 000 kr per person exkl. moms

Längd

2 dagar

Det här ingår i kursen:
  • Förstå hur FB hänger ihop utifrån din roll som systemansvarig
  • FB Hjälpprogram inkl. praktiska övningar för de viktigaste momenten
  • Jobbhantering i FB Schemaläggare
  • Konfigurera och kontrollera automatisk avisering
  • Avisera data manuellt vid fel
  • Skapa användare och tilldela behörigheter
  • Förstå de officiella gränssnitten för FB
  • Hantera nya versioner, databasunderhåll, installation och konfiguration av FB Webb
  • Arbeta med kartan i FB Webb
  • Hantera spatialt-FB med fastighetsyta, byggnadsyta m.m.

Kursen pågår i två dagar där teori varvas med praktiska övningar på en kursdator som du når på distans. På kursen finns även tid och möjlighet att lyfta egna frågeställningar och på så sätt påverka innehållet i kursen. Målet är att självständigt kunna lösa de vanligaste problemen som kan uppstå vid exempelvis avisering av data.

Vid kurs via webb behöver du ha åtkomst till Teams och TeamViewer på din dator under kursdagarna.

Sep 03
FB System
Via webb 2 dagar
Kursdatum
Sep 03 - Sep 04 2024
Pris
11,000 kr
Kurstid

09:00 - 16:00