GEOSECMA Befolkning och fastighet

Kursen riktar sig till dig som ska använda modulerna Befolkning och/eller Fastighet i GEOSECMAs webbkartor.

Förkunskaper

Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS

Pris

6 900 kr per person exkl. moms

Längd

1 dag

Det här ingår i kursen:
  • Importera befolkningsdata
  • Ta fram och presentera befolkningsstatistik
  • Söka obebodda/bebodda fastigheter
  • Skapa brevutskick
  • Sök grannar
  • Sök ägare (fastighetsägareförteckning)
  • Visa information via selektering

Läs mer här om kursens innehåll

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com