Ajourhålla Register-GML med TopoDirekt

Webbkursen är för dig som ska börja leverera kvalitetsförbättringar via Registerkarte-GML till Lantmäteriet.

Förkunskaper

TopoDirekt Användare + tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet

Pris

5 000 kr per kommun exkl. moms

Längd

2 + 1 tim vid två olika tillfällen

Det här ingår i kursen:
  • Vi går igenom hur funktionerna för leverans av Registerkarte-GML fungerar samt gör ett skarpt användarfall i er miljö som vi skickar till Lantmäteriet
  • Under uppföljningen säkerställs att det skarpa användarfallet som skickades till Lantmäteriet har kommit in i DRK-databasen på ett korrekt vis, samt visar hur ni dokumenterar att processen är slutförd

Kursen är uppdelad i två pass: 2 timmar genomgång samt 1 timme uppföljning efter ca två veckor.

Anmäl ert intresse till kurs@sokigo.com