Ecos Rapporter

Kursen är för dig som vill använda Ecos vyer för att få ut data ur Ecos databas. Genomförs via webb.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Ecos

Pris

9 000 kr per person exkl. moms

Längd

2 dagar

Det här ingår i kursen:
  • Genomgång av grunderna för sökning i databas
  • Skapa frågor
  • Sortering, filtrering och villkor i frågor
  • Användning av flera vyer i samma fråga
  • Användning av formulär
  • Rapportdesign

Kursen ger en introduktion till Microsoft Access som verktyg för att göra uttag från Ecos databas. Vi går igenom programmets viktigaste funktioner så att du får en grund att stå på. Efter kursen ska du ha tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta träna i egen takt.

Till Ecos finns databasvyer som gör all data åtkomlig. Du lär dig hur dessa vyer kan användas och vad de innehåller. Förutom förberedda övningar så finns utrymme för spontana frågeställningar som kan dyka upp. Har du funderingar om statistik, nyckeltal eller kvalitetsgranskning? Kanske kan vi hitta en enkel lösning för detta? Kursen ger också en djupare förståelse för Ecos och belyser många av de möjligheter du har i programmet samt tydliggör vikten av bra rutiner.

Okt 01
Ecos Rapporter
Via webb 2 dagar
Kursdatum
Okt 01 - Okt 02 2020
Pris
9 000 kr
Kurstid

09:00 - 16:00

Dec 14
Ecos Rapporter
Via webb 2 dagar
Kursdatum
Dec 14 - Dec 15 2020
Pris
9 000 kr
Kurstid

09:00 - 16:00