Workshop i ArcGIS Urban

Workshopen riktar sig till dig som är befintlig användare av ArcGIS Urban - modelleringsverktyget som fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Pris

Individuellt per kurstillfälle beroende på omfattning och innehåll*

Längd

1 dag

Exempel på vad som kan ingå:

  • Genomgång av hur ni kan nyttja ArcGIS Urban i ert dagliga arbete och era pågående projekt
  • ArcGIS Urban uppdateras tre gånger per år – i workshopen visar vi de senaste funktionerna
  • Det finns aktiviteter ni kan göra redan nu för att kunna nyttja ArcGIS Urban i Enterprise senare i år. Vi kan hjälpa er att migrera till en Urbanmodell i lokalt koordinatsystem
  • Har ni en karttjänst uppsatt från GEOSECMA Fysisk planering med pågående planer? Nu kan ni importera planområdet direkt till ArcGIS Urban. Vi hjälper er att få till flödet från GEOSECMA till ArcGIS Urban.

Under workshopen kan vi även hjälpa till att skapa och publicera visualisering/analyser för exempelvis kulturklassade byggnader, havsnivåhöjningar, nyckelbiotoper, trädtäckning/värmekartering, vindkraftverk (vindbrukskollen).

*Kontakta kurs@sokigo.com för mer information och bokning av workshop