GEOSECMA Trafik

Kursen riktar sig till dig som handlägger och skapar trafikföreskrifter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Pris

6 900 kr per person exkl. moms

Längd

1 dag

Det här ingår i kursen:
  • Registrera och redigera trafikföreskrifter
  • Söka och hitta trafikföreskrifter utifrån olika sökrutiner
  • Söka i karta för att hitta specifika föreskrifter på olika platser, användbart vid t.ex. inventering
  • Skapa egen dashboard och egna widgets för en god överblick över förskriftshanteringen
  • Valideringen av trafikföreskrifter utifrån myndighetskrav
  • Publicera till RDT
Läs mer här om kursens innehåll
Mar 07
GEOSECMA Trafik
Via webb 1 dag
Kursdatum
Mar 07 2024
Pris
6,900 kr
Kurstid

08:30 - 16:30