TNE Editor

Kursen är för dig som ansvarar för ajourhållning av vägnät och företeelser till NVDB. Genomförs via webb.

Förkunskaper

NVDB-skolans block 2, 3 och 4*

Pris

5 000 kr per person exkl. moms

Längd

1 dag

Det här ingår i kursen:
  • Genomgång av
    • applikationens verktyg
    • typiska användarfall
    • leveransprocesser
  • Genomförande av faktiska leveranser av förändringar till NVDB

*För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt är det viktigt att du innan har gått igenom NVDB-skolans block 2, 3 och 4.

Obs! Det är även nödvändigt att du verifierat att du kan logga in via webbapplikationen i den skarpa miljö som är aktiverad för din kommun. Detta för att säkerställa att du direkt efter avslutad kurs har rätt förutsättningar för att kunna påbörja arbetet. Saknar du inloggningsuppgifter mot NVDB så kontaktar du indatastod@trafikverket.se och beställer en inkrementell inloggning.