Abou – Administrationsgränssnitt

Kursen är för dig som handlägger ärenden i Abou. Genomförs via webb.

Pris

Kontakta er kundansvarige för mer information

Längd

3 timmar via webb eller hos kund

Det här ingår i kursen:
  • Förstå hur Abou är uppbyggd och fungerar
  • Handlägga ett ärende och koppla på nödvändig funktionalitet
  • Administrera och korrigera redaktionellt material
Handläggningen och hela processen som följer kan skilja sig mellan olika ärendetyper. Därför är kursen uppdelad beroende på vilken handläggargrupp du tillhör.