GEOSECMA Administration: Databasunderhåll

Workshopen riktar sig till systemadministratörer och till tekniska administratörer för GEOSECMA for ArcGIS.

Förkunskaper

Genomförd kurs i GEOSECMA Administration

Pris

6 900 kr per person exkl. moms

Längd

1 dag

Det här ingår:
  • Grundlig genomgång av systemet - hur det hänger ihop och vilka beroenden det finns
  • Tips vid skapande av webbapplikationer
  • Behörighetssystemet - vad ska jag tänka på när jag gör förändringar?
  • När och varför en viss typ av databaskonto ska användas
  • Databasunderhåll - vilka verktyg finns och hur använder jag dessa?
  • Databasstruktur - hur håller jag ordning och reda på mina databaser?
Läs mer här om kursens innehåll
Jun 04
GEOSECMA Administration - Databasunderhåll
Via webb 1 dag
Kursdatum
Jun 04 2024
Pris
6,900 kr
Kurstid

08:30 - 16:30