Nu släpps version 2.13 av Ecos!

Det är dags för uppgradering av Ecos och denna gång tillkommer stöd för livsmedelskontroller enligt Livsmedelsverkets nya klassningsmodell.

Denna version är obligatorisk eftersom den krävs dels för rapportering till Livsmedelsverket av 2023 års kontroller och dels för att kontroll enligt den gamla kontrollmodellen utgår från årsskiftet 2023/2024.

Ett smakprov av Ecos 2.13:

 • Livsmedelsanläggningar:
  • Stöd för rapportering till SLV av 2023 års kontroller
  • Stöd för kontroller enligt den nya modellen
  • Ny översikt av en anläggnings avvikelser
  • Ny hantering av myndighetsåtgärder
  • Nya dokumenttaggar anpassade för den nya modellen
 • Digital post
  • Utökad information på sammanställningssidan
 • E-post
  • Stöd för Graph
 • Ny roll för ärenden
  • Entreprenör
 • Köldmedieanläggningar
  • Sökning kan ske på rapporter upp till 6 år bakåt i tiden

För samtliga nyheter se versionsinformationen och de uppdaterade hjälptexterna på Ecos wiki, kontakta kundservice om du saknar inloggningsuppgifter.

Tillsyn för Ecos

En ny version av Tillsyn, med stöd för den nya modellen, är på gång och kommer att släppas senare under hösten. Även denna version kommer att krävas för att fortsatt kunna använda Tillsyn för kontroll av livsmedelsanläggningar efter årsskiftet 2023/2024.

Datum för kostnadsfri demo:

Vi erbjuder två datum för demo av den nya versionen som båda kommer att spelas in och finnas länkade via Ecos hjälptexter i efterhand.

Fredag den 20 oktober kl. 10:00-12:00 – Klicka här för att anmäla dig
Fredag den 27 oktober kl. 10:00-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive tillfälle.

Information om ändringar till 2.14

En större förändring gällande händelsetyper är planerad till version 2.14 av Ecos. Du kan läsa mer och se en detaljerad lista över vilka händelsetyper som påverkas här.

Beställ via kundservice

Kontakta kundservice för beställning och ange att det gäller uppgradering till Ecos 2.13.

Vid frågor, kontakta gärna:
 • Kundservice
 • För beställning av Ecos 2.13.
 • Marknad
 • Vid frågor kring anmälan till demo.