Förändring från Digg gällande digital post

Vi vill med detta meddelande uppmärksamma dig som använder digital post tillsammans med Ecos om hur du påverkas av Diggs beslut om att stänga ner endpoint-adresserna mot Förmedlingsadressregistret (FaR) den 2 maj 2024.

Samtliga kunder som använder digital post har fått ett meddelande från Digg angående beslutet att stänga ner de tidigare endpoint-adresserna mot FaR den 2024-05-02. Information angående dessa förändringar förmedlades i oktober 2023 – dock utan ett angivet slutdatum.

Detta behöver du göra

Eftersom Digg har ändrat i sina specifikationer behöver du som använder digital post uppdatera inställningarna för era digital post-konton i Ecos.

Uppgifterna i fälten ”URL recipient” och ”URL Authority” behöver ändras så att de motsvarar de nya värdena:

Uppdateringen behöver vara utförd senast 2024-05-01 för att ni ska kunna fortsätta använda digital post.

Vid ytterligare frågor kontakta gärna: