E-tjänsteplattformen som för din kommun framåt

Vår e-tjänsteplattform Abou hjälper dig skapa e-tjänster för offentlig verksamhet

Med avancerad funktionalitet och färdiga integrationer till ditt verksamhetssystem är det lätt att komma igång.

E-tjänster för offentlig verksamhet används av mer än en tredjedel av Sveriges befolkning. De över 200 färdiga e-tjänsterna i Abou är tillgängliga oavsett tid på dygnet och nås i språnget från mobiltelefonen. På ett tryggt och säkert sätt verifieras att e-tjänsterna används av rätt person.

 

Läs mer

För vem?
Abou riktar sig till IT- och kommunikationsavdelningar i kommunala och offentliga verksamheter som snabbt vill komma igång med sin digitalisering.

Varför Abou?
Med e-tjänster för offentlig verksamhet inom byggärenden gör att ledtiderna minskar. Från det att ett ärende kommer in till dess att det är beslutat. Från dagens veckor (eller ibland månader) till processer som hanteras omedelbart eller på någon timme.

Abou leder till ökad transparens eftersom kunden får ökad insyn och kan följa sitt ärendet genom notifieringar eller inloggning. Det blir lätt att hantera den digitala servicen gentemot invånare, företag och kunder.

Att använda Abou
Genom automatisering och digitalisering öppnar Abou för att hantera ansökningar, anmälningar och ärenden på ett nytt sätt. Snabb hantering av enkla ärenden med så kallade enklicks-beslut. Handläggarna kan enkelt kommunicera beslut eller förhandsbesked till kunden.

Kopplingar mot olika typer av register effektiviserar handläggningsprocessen ytterligare och ökar kvaliteten i ärendeinformationen. Bland annat personuppgifter kan hämtas och förifyllas från register hos Skatteverket och Bolagsverket.

Integrationer till underliggande verksamhetssystem skapar ett totalt digitalt flöde, där informationen skickas mellan systemen utan att behöva någon manuell hantering.

Väx vidare!
Du kan komplettera basfunktionaliteten i Abou med integrationer till andra IT-system. Det förenklar och automatiserar processerna. Det finns tilläggsmoduler för att automatisera administrationen av köer och bokningar.

Med Abous betalningsfunktion förenklas service som kräver betalning. På så vis kan kunderna betala direkt med kort eller internetbank. Samtidigt slipper du kostsam fakturahantering. Med en gemensam Min sida går det att använda Abou för att visa kundinformation på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Print Friendly, PDF & Email
KurssidaSupportAbou CommunityKundcase

TEKNISK INFORMATION ABOU 

Aktuell version: Abou 2020.2

Aktuellt

Moduler

Bokningsfunktionen

Möjliggör för kunden att till exempel boka tid med en handläggare. Handläggaren väljer vilka tider som ska vara tillgängliga att boka. Kunden kan då se vilka tider som är tillgängliga. När en tid bokas får handläggaren en mailnotifiering och tiden spärras för andra att boka.
Bild på människor i kö

Köfunktionen

Kunden kan ställa sig i kö till exempelvis båtplats och se vilken köplats den har. Handläggaren kan bland annat skapa nya köer, ändra plats för någon i kön och se hur länge respektive person har stått i kö. Om det kostar för kunden att stå i kö går det även att koppla på betalning via kort i köns e-tjänst.

E-förslag

E-förslag är en modul i Sokigos e-tjänst Abou som hanterar medborgarnas förslag. Effektivt för kommunen och bra medborgarservice. Med e-förslag kan medborgarna snabbt lyfta frågor och medverka till ett bättre liv i kommunen.

Klicka här för att läsa mer

Schemaläggning

Med modulen Schemaläggning är det möjligt att schemalägga jobb för att skicka ut olika sorters påminnelser, uppdatera status på ärenden samt ta bort ärenden. Påminnelserna kan gå ut till sökande, handläggare eller både och. Kontakta carolina.rohrl@sokigo.com för mer information.

Användningsmodulen

Samla in statistik för användandet av kommunens e-tjänster och få ett bra beslutsunderlag till förbättringar. Kommunen når en höjd servicenivå till invånarna och en intern effektivisering. Kontakta carolina.rohrl@sokigo.com för mer information.

Klicka här för att läsa mer

Integrerade e-tjänster

Minut Bygg

Med hjälp av stöd och kontroller får den sökande hjälp att fylla i uppgifter korrekt och komplett redan från start. All återkoppling till medborgaren sker automatiskt och ger löpande information i det pågående ärendet.

Klicka här för att läsa mer

Evolution Minut

Evolution Minut är en e-tjänstemodul som är tillgänglig i molnet. Med Evolution Minut som verktyg kan er kommun erbjuda era invånare e-tjänster som hamnar direkt i Evolution. Handläggarna slipper tidskrävande uppgifter som att registrera och komplettera ärenden då dessa hamnar där per automatik.

Klicka här för att komma till Essvisions hemsida och läsa mer

Kundcase

Högt satta mål kring e-tjänster och servicegrad till invånarna fick  Norrtälje kommun att kontakta Sokigo. Fokus på verksamhetsutveckling gjorde succé.

Framgångsrikt arbete med e-tjänster kräver att hela organisationen är engagerad. Det kräver tydliga mål med fokus på ökad medborgarnytta och bättre service till kommunens invånare.

Idag är det så enkelt att skapa och hantera e-tjänster att respektive verksamhet själva bygger sina e-tjänster. Hela vägen från start till mål.

Kontakt

Produktägare

Maria Lidholm

Telefon 08- 470 75 10
Mail maria.lidholm@sokigo.com

Affärsansvarig

Jonas Pettersson

Telefon 08- 470 75 29
Mail jonas.pettersson@sokigo.com

Affärsansvarig

Carolina Röhrl (föräldraledig)

Telefon 08- 470 75 04
Mail carolina.rohrl@sokigo.com

Vill du veta mer om vår e-tjänsteplattform?

Sidan uppdaterades den 9 mars, 2020.