Användningsmodulen

Modul för användarstatistik över kommunens e-tjänster.

 

Samla in statistik för användandet av kommunens e-tjänster och få ett bra beslutsunderlag till förbättringar. Kommunen når en höjd servicenivå till invånarna och en intern effektivisering.

Samla in statistik för användandet av kommunens e-tjänster utvecklade i Abou för att på så sätt få ett bra beslutsunderlag till att förbättra och utvärdera e-tjänsterna. På detta sätt kan kommunen nå en höjd servicenivå till invånarna och en intern effektivisering.

Statistiken samlas in från och med den tidpunkt när tillägget aktiveras. Ingen information om personer eller ärenden sparas. Statistiken som samlas in är avpersonifierad. Statistik för blanketter/filer sparas inte.

Tillägget Användning ger ett mycket bra stöd för att ta beslut om vilka e-tjänster man ska integrera med underliggande system.

Få svar på följande frågor:

  • Vilka används mest/minst?
  • Vilka tjänster avbryts och på vilka sidor?
  • Vanligaste valideringsfelen och i vilka fält?
  • Vilka sidor i tjänster tar lång tid att fylla i?
  • Hur har användandet förändrats över tiden?