Användningsmodulen

Modul för användarstatistik över kommunens e-tjänster.

 

Samla in statistik för användandet av kommunens e-tjänster och få ett bra beslutsunderlag till förbättringar. Kommunen når en höjd servicenivå till invånarna och en intern effektivisering.

Samla in statistik för användandet av kommunens e-tjänster utvecklade i Abou för att på så sätt få ett bra beslutsunderlag till att förbättra och utvärdera e-tjänsterna. På detta sätt kan kommunen nå en höjd servicenivå till invånarna och en intern effektivisering.

Ingen information om personer eller ärenden sparas. Statistiken som samlas in är avpersonifierad. Statistik för blanketter/filer sparas inte.

Användning ger ett mycket bra stöd för att ta beslut om vilka e-tjänster du ska integrera med underliggande system.

Få svar på följande frågor:

  • Vilka används mest/minst?
  • Vilka tjänster avbryts och på vilka sidor?
  • Vanligaste valideringsfelen och i vilka fält?
  • Vilka sidor i tjänster tar lång tid att fylla i?
  • Hur har användandet förändrats över tiden?

Tillbaka till Abou?

Klicka här