Integrerad e-tjänst frigör resurser genom automatiserat flöde för felanmälan

Staffanstorps kommun har med hjälp av plattformen Abou byggt upp en e-tjänst för felanmälan med automatiserade flöden. På detta sätt kan kommunen erbjuda medborgarna snabbare och mer resurseffektiv service.

När ett nytt ärende registrerats skickar systemet per automatik en notifikation till rätt person inom kommunen. Utöver detta har Staffanstorp integrerat e-tjänsten till sin ArcGIS-plattform för att kunna visualisera inkomna ärenden i en dashboard som underlättar uppföljningsarbetet internt.

Bild av den dashboard som Staffanstorp använder för att visualisera sina ärenden gällande felanmälan.

Stora tidsbesparingar ger mer effektiv medborgarservice

Året innan Staffanstorp lanserade den nya tjänsten för felanmälan hade det inkommit nästan 1400 ärenden. Samtliga av dessa ärenden hanterades av medborgarkontoret som i sin tur skickade respektive ärende vidare till rätt person för vidare hantering vilket innebar extra ledtider innan ärenden kunde börja behandlas. I dag, med hjälp av tjänstens automatiserade flöde, hamnar ärendet hos rätt person direkt efter registrering.

De stora vinsterna är främst att systemet nu sorterar ärendena och skickar ut dem till rätt person direkt. Att slippa den sorteringen har avlastat vårt medborgarkontor enormt och de kan i stället rikta sina resurser mot den mänskliga medborgarkontakten samtidigt som våra entreprenörer kan vara snabbare på plats, berättar Ahmad Okal, digitaliseringsstrateg i Staffanstorps kommun.

Arbetet med att skapa den nya tjänsten involverade personal både inom och utom organisationen. När alla processled identifierats och strukturen lagts på plats var det en enkel sak att bygga ihop tjänsten till något som skapade nytta för såväl medarbetare inom kommunen som medborgare och entreprenörer.

Utvecklingsplaner för ökad nytta med geografiska data

Staffanstorp har redan planer för att skapa ännu fler nyttor tack vare integrationen mellan plattformarna Abou och ArcGIS.
Näst på tur blir att utveckla den dashboard vår tekniska avdelning använder för uppföljning och göra en del av denna publik. På detta sätt får medborgaren en tydlig bild över vilka ärenden som skickats in och följa processen genom att se ärendens status, berättar Ahmad Okal.

Vi har ambition om att på sikt göra kartan interaktiv så att medborgare kan ansluta sig till befintliga ärenden och få notifikationer när ärendet uppdaterats. Detta spar tid för både oss och medborgaren genom att minimera antalet inkomna ärenden på samma fel. Vi planerar även att knyta e-tjänsten till flera kartor så att du exempelvis kan tända en karta med alla kommunens lyktstolpar om du ska göra en anmälan gällande en lyktstolpe. Den här typen av utvecklingsarbeten är alltid kul, där tekniken tillåter och det bara är ens egna kreativitet som sätter gränserna, fortsätter Ahmad.

Det finns stora möjligheter att dra nytta av de geografiska data som finns i kommunens ArcGIS-plattform. Tack vare Abous integrationsmöjligheter finns förutsättningarna för att skapa ännu fler e-tjänster som medför förbättrad medborgarservice.

Här kan du läsa mer om e-tjänsteplattformen Abou

Vid frågor och funderingar, kontakta gärna: