Schemaläggning

Modul för schemaläggning, påminnelser samt uppdatering av ärenden.

 

Med modulen Schemaläggning är det möjligt att schemalägga jobb för att skicka ut olika sorters påminnelser, uppdatera status på ärenden samt ta bort ärenden. Påminnelserna kan gå ut till sökande, handläggare eller både och.

Tillbaka till Abou?

Klicka här