Registermodulen

Denna modul gör det möjligt att hantera register i Abou, vilka kan användas som svarsalternativ i e-tjänster. Modulen ger dig möjlighet att både importera och exportera färdiga register samt skapa nya register direkt i administratörsvyn. Fördelen med funktionaliteten är att information bara behöver skapas en gång, sedan kan registret eller listan underhållas på ett och samma centrala ställe vilket sparar mycket tid.

Ett exempel på en typisk tillämpning för den här funktionaliteten är listor med olika skolor eller förskolor som ska kunna väljas i e-tjänster.

Tillbaka till Abou?

Klicka här