Nya e-tjänster för smidigare biblioteksbesök

Täby kommun har gjort vardagen på biblioteken lättare genom att skapa två nya e-tjänster. En av tjänsterna ger besökaren möjlighet till identifiering via BankID och den andra erbjuder möjlighet till låntagarregistreringar. Båda lösningar är byggda i e-tjänsteplattformen Abou.

Först ut var e-tjänsten för låntagarregistreringar där behovet uppkom från biblioteken av kollegor som till följd av GDPR fick allt svårare att få ut klasslistor inför skolbesök. E-tjänsten är integrerad med bibliotekssystemet Book-IT för att koppla e-legitimation till systemet och gör det möjligt för vårdnadshavare att registrera sitt barn inför biblioteksbesöket med skolan. Biblioteket får därefter ett bekräftelsemejl om att en låntagarregistrering skett. Trots att registreringstjänsten initialt skapades som en hjälp för barnavdelningen har den till överväldigande del kommit att användas vid registrering av vuxna.

För att förhindra missbruk av registrerings-tjänsten har Täby satt upp en gräns, vilket innebär att en individ måste identifiera sig på plats senast efter tre månader för att bli fullvärdig låntagare.

Efter detta skapades ytterligare en e-tjänst, denna gång i syfte att låta redan registrerade men kortlösa låntagare identifiera sig via BankID, exempelvis för att få hjälp att byta pinkod.
Att få till själva tjänsten gick snabbt då den är väldigt slimmad i sin funktionalitet, sen tog det lite tid och testning att göra den så användarvänlig som möjligt, berättar Jonas Eklund, objektspecialist på Täby kommun.

På biblioteken finns nu QR-koder på plats i lokalerna som medborgaren kan scanna för att få rätt bibliotek förvalt i e-tjänsten. Allt som behöver göras därefter är att trycka på nästa och godkänna sammanfattningen. Detta gör förfarandet extremt smidigt och det tar bara några sekunder att fullfölja tjänsten.

Inte nog med att detta underlättar för ungdomar som saknar fysisk legitimation så har detta även gjort det enklare för övriga besökare som exempelvis har glömt legitimationen, eller det gamla lånekortet, hemma.

Tjänsterna har fått lovpris och glada tillrop av såväl anställda som besökare på biblioteken. Det har underlättat arbetet för biblioteksanställda som får ett enkelt sätt att erbjuda bra service till medborgaren. Nu frontas möjligheten till digital identifiering vid lånediskarna för att sprida kännedom bland besökare.

Täby ser ljust på nya användningsområden för e-tjänster framöver och möjliga tillämpningar där exempelvis tjänsten för identifiering skulle kunna komma till nytta är i kommunens kontaktcenter eller reception. Dessutom arbetar kommunen redan nu på att få identifierings-tjänsten kompatibel med fler leverantörer för mobil e-legitimation, till exempel Freja eID.

Vill du veta mer, kontakta gärna: