För basbehov av dokument- och ärendehantering

Informationssystemet Evolution för dokument- och ärendehantering är ett av de modernaste på marknaden idag. Systemet är utformat för offentlig förvaltning som snabbt vill komma igång med att skapa och dela information och dokument mellan medarbetare.

Evolution Bas innehåller fyra moduler som löser basbehovet av att hantera och följa upp ärenden, skapa malldokument, föra diarium och få ordning och reda på möten.

Gränssnittet är utformat på ett igenkännande och intuitivt vis som gör det lätt att jobba dagligen med.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här