Moduler för hantering av politiska ärenden och dokument

Politiken är oftast navet för våra kunder. Det är den som styr hur verksamheten bedrivs. Det är därför viktigt att ha ordning och reda i den politiska organisationen och vara öppen mot omvärlden i hur den sköts.

För att politikerna ska kunna göra det som dom har valts att göra behöver dom i sin tur få tillgång till mötesunderlag inför och under mötena. Kan man erbjuda det ökar chansen att mötena blir mer produktiva och effektiva.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här