Moduler för professionell hantering av olika objekttyper

För att strukturera och sortera i den enorma mängd information som hanteras klassificerar vi informationen och metadatasätter den. Detta gör vi för att du lätt ska kunna hitta bland dokument och ärenden.

Evolution har flera möjligheter att knyta både ärenden och dokument till olika objekt så som fastigheter, medborgare och så vidare. Detta möjliggör att vi sedan kan få enkel översikt över all information som har kopplats till objektet.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här