Nova Bygg 10 000 – Verksamhetsstöd för mindre kommuner med få användare

För att alla kommuner ska ha möjlighet att använda marknadens mest automatiserade, digitala och moderna lösning för sina verksamhetsprocesser har vi skapat Nova Bygg 10 000.

Nova Bygg 10 000 är en nyckelfärdig lösning som ger organisationen möjlighet att utveckla sin verksamhet, ge sina medborgare service över deras förväntningar och samtidigt bedriva en effektiv och transparent handläggning.

I erbjudandet ingår alla delar i Nova lösningen, med andra ord alla delar du behöver för att bedriva en modern handläggning:

  • Visuell styrning – registrering och handläggning av ärenden med visualiserade processflöden inom bygglovsverksamheten, webklient och windowsklient
  • Digital stämpel, Viewer och möjlighet för digital signatur (med t.ex. STHIS-kort)
  • Kungörelser till Post- och Inrikes Tidningar
  • Digital Post (f.d. Mina meddelanden) – integration mot DIGG/Min myndighetspost
  • Minut Bygg – e-tjänster avseende ärendehantering inom byggförvaltningen. Sokigo bidrar med e-tjänster och integration inom Nova
  • Atom -bygglovsrobot för automatisering av processflöden, notifieringar till sökande, skapa händelser/dokument och mycket mer
  • Servicemätning Insikt – tar automatiskt fram underlag enligt SKR:s föreskrifter
  • Verksamhetsstöd och utbildning
Kontakt