Bättre kommunikation mellan förvaltning och medborgare

Medborgare är kommunernas och landstingens kunder. Förvaltningarna finns för att ge service till medborgaren och se till att vårt samhälle utvecklas åt det håll vi röstat på.

Att skapa transparens

För att medborgarna ska kunna följa med i arbetet gäller det att vara öppen i beslutsprocesserna och ge möjlighet för individen att följa sitt ärende, samt för invånarna att följa beslut som rör kommunen och landstingets verksamhet. Utmaningen är att försöka erbjuda detta på ett enkelt, effektivt och lättförståeligt sätt till fler personer än endast de som sitter med på öppna möten.

Det större perspektivet

Med större transparens kan vi skapa ökad tillit till vårt demokratiska system. Genom att ge medborgarna möjlighet att följa sina ärenden från start till mål värnar vi om den öppna demokratin, grunden för vårt samhälle.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här