Bättre kommunikation mellan förvaltning och medborgare

Medborgare är kommuners och landstings kunder. Dom finns för att ge service till medborgaren och se till att vårt samhälle utvecklas åt det hållet som vi röstat på.

Att skapa transparens

För att medborgarna ska kunna följa med i arbetet gäller detta att vara öppen i beslutsprocesserna och ge möjlighet för individen att följa sitt ärende och för invånarna att följa beslut som rör kommunen och landstingets verksamhet. Utmaningen är att försöka erbjuda detta på ett enkelt, effektivt och lättförståeligt sätt till fler än dom som sitter med på de öppna mötena.

Det större perspektivet

Genom en större transparens kan vi skapa ökad tillit till vårt demokratiska system. Genom att ge medborgare möjlighet att följa sina ärenden från start till mål värnar vi om den öppna demokratin, grunden för vårt samhälle.