Kungsbacka kommun väljer Sokigos Skolskjutssystem

Kungsbacka kommun stötte på problem och fick kritik efter beslutet om att handläggningen av skolskjuts skulle centraliseras och flyttas till stadshuset. Nu gör kommunen en satsning på att förbättra och underlätta hanteringen genom att investera i Sokigos Skolskjuts som nytt digitalt handläggningssystem. Den offererade lösningen omfattar även koppling till E-tjänster, Geokodningstjänster och Rutt-tjänster. Hela lösningen kommer även att driftas av Sokigo.

En anledning till valet av Sokigo som leverantör är Skolskjutssystemets automatisering av elevbeslut. Med Skolskjuts kan mer än 80 % av besluten tas direkt av systemet, vilket leder till att handläggaren kan lägga tid på de mer komplexa besluten. Programmet läser med automatik in elever från elevregistren, positionerar och beräknar avstånd samt jämför detta med det kommunala regelverket. På detta sätt kan programmet ta fram beslutsunderlag för alla elever i kommunen och det ges även möjlighet att bevilja eller avslå skolskjutsansökan direkt i e-tjänsten.

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Produktägare Jonas Buud, jonas.buud@sokigo.com, 0250-308 80
Affärsansvarig Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, 026-54 66 47

Nytt och unikt logistiksystem för massa- och pappersbruk optimerar produktionen

Sokigo och Datapolarna har tillsammans med Södra Cell Mönsterås utvecklat ett system som optimerar och kvalitetssäkrar vedgårdens lager. Dessutom underlättas receptstyrningen till produktionen genom beslutsstöd för truckföraren. Den nya produkten GPS Timber Pulp är en vidareutveckling av GPS Timber som sedan länge varit ledande inom Europas sågverksindustri.  

Sokigo och Datapolarna har tillsammans med Södra Cell i Mönsterås tagit fram en ny produkt för logistik- och produktionsstyrning – GPS Timber Pulp. Utifrån GPS Timber för sågverk har de tillsammans anpassat produkten för just massa- och pappersbruk. Det finns även många logistiska likheter mellan sågverk och till exempel renserier. Bland annat tillförs en hel del nödvändiga möjligheter med nya GPS Timber Pulp, en av de mest betydande kan sägas vara möjligheten att styra och kvalitetssäkra blandningen av råvara (recept) till produktionen.

– En process som saknar eller har bristfällig kontroll och styrning på ingående råvarukvalitet kan inte stabiliseras eller systematiskt förbättras. Med GPS Timber Pulp får vi full kontroll på vedlagret och kan receptstyra vedmixen till produktionen, säger Johan Sjögren, Produktionschef flis & biobränsle på Södra Cell Mönsterås.    

Produkten som baseras på geografisk positionering av råvara och maskiner/truckar i realtid. Den har ständig koppling till kringliggande produktionssystem och tillför kvalitativ lagerstatus och spårbarhet. Med det datorbaserade förarstödet kan maskinföraren få direkt information om vilka kvaliteter som ska användas och varifrån det ska hämtas. Samma princip gäller för inkommande råvara.

– GPS Timber Pulp är en naturlig fortsättning på vårt engagemang för att digitalisera och effektivisera den skogliga industriprocessen. Vi är glada att vi i nära samverkan med Södra Cell Mönsterås kunnat utveckla ett ledande verktyg för effektiv och hållbar produktionsstyrning, säger Staffan Bygdén, affärsområdeschef på Sokigo.

GPS Timber Pulp kom att driftsättas på Södra Cell Mönsterås kring årsskiftet 2019/2020 och är i full produktion sedan dess. Just nu trimmas och paketeras produkten för vidare försäljning inom massa- och pappersbruksindustrin, främst i Norden/Europa.

GPS Timber Pulp ägs, utvecklas och förvaltas av de båda företagen Sokigo och Datapolarna i samverkan.

För mer information
Sokigo: Staffan Bygdén, Affärsområdeschef, 0950-236 45, staffan.bygden@sokigo.com.
Södra Cell Mönsterås: Johan Sjögren, Produktionschef flis & biobränsle, 073-0511 689, johan.sjogren@sodra.com.

Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära geografisk IT. Kunder återfinns förutom i den offentliga sektorn och allmänt inom den privata sektorn främst inom skogsindustri, entreprenad och energisektorn. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Sokigo ingår i Addnode Group (publ) med 1850 anställda i 19 länder. Addnodes aktie är listad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, se www.sokigo.com

Om Södra Cell Mönsterås
Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra. Bruket togs i drift redan 1958. Efter utbyggnader och utveckling är fabriken idag en av världens modernaste. Här tillverkas årligen 750 000 ton pappersmassa. Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Tillsammans har vi skapat en framgångsrik och växande industrikoncern. För ytterligare information, se www.sodra.

Foto: Copyright © Per Pixel Petersson, All Rights Reserved.

Använd FB-modulerna du saknar utan licenskostnad under 2020

På grund av det exceptionella läget vi befinner oss i vill vi bidra med den samhällsnytta FB kan, genom ett nytt stöd för att hitta och identifiera riskgrupper bland våra äldre invånare. Utan licenskostnad kan du nu använda de FB-moduler din kommun saknar under resterande del av 2020!

I korthet innebär det nya kartpaketet i FB att kommunen i sitt stabsarbete snabbt kan få fram var i kommunen det finns personer som tillhör riskgrupper för corona. Ett motsvarande kartpaket har skapats för CSM. Vi har även tagit fram en helt ny rapport för riskgrupperna, som visar åldersstrukturen inom området samt information om boendeform och medborgarskap.

Här kan du läsa den fullständiga beskrivningen av kartpaketen!

För att kunna använda riskgruppshanteringen krävs att du har modulen KID, vilket gav oss på Sokigo idén för detta erbjudande. Nu kan du som idag har en FB-licens, som inkluderar minst modulen FIR, få möjlighet att använda samtliga moduler fritt under 2020. Ingen licenskostnad tillkommer utan det enda du behöver betala för är installation och data från Skatteverket. Självklart får du använda modulerna till valfritt syfte!

Startkostnad och underhåll krävs först från januari 2021 om du vill behålla modulerna. Du behöver inte heller oroa dig över att komma ihåg ett sista uppsägningsdatum, vi kontaktar dig i december för en dialog kring fortsatt användning alternativt avinstallation av modulerna.

Har du frågor eller vill du beställa, kontakta gärna:
Produktägare FB Helen Eklöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51
Affärsansvarig FB Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com, 08-404 31 86

Triona förstärker Sokigos lösningar för trafik och gata

Sokigo och Triona tecknade den 14 april 2020 ett avtal om samarbete i syfte att kunna erbjuda Sveriges kommuner lösningar inom trafik och gata baserad på ledande teknologi. Trionas plattform TNE, som stödjer många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om transportnät, blir en del av Sokigos produkt LV. Syftet med bolagens partnerskap är att kunna erbjuda Sveriges kommuner marknadens bästa lösningar inom området trafik och gata.

Sokigo har idag merparten av Sveriges kommuner som kund och Triona är en ledande leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

Genom att kombinera Trionas produkter och spetskompetens, bland annat runt NVDB med Sokigos verksamhetsnära lösningar kan allt fokus riktas på att skapa maximal nytta för Sveriges kommuner. På sikt ser båda bolagen fram emot att kunna erbjuda alla kunder möjligheten att nyttja ytterligare lösningar i respektive bolags produktportfölj.

”Vi på Sokigo ser fram emot att redan under 2020 kunna presentera helt nya lösningar inom trafik och gata” säger Anders Sundin VD på Sokigo.

”Det känns jättebra att kunna dela med sig av expertkompetens, produkter och nya tillämpningar som direkt bidrar till digitalisering och ett mer hållbart Sverige” säger Mats Bayard VD på Triona.

Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter Sokigo
Anders Sundin, VD Sokigo, anders.sundin@sokigo.com, 076-126 68 16

Kontaktuppgifter Triona
Mats Bayard, VD Triona, mats.bayard@triona.se, 073-391 78 80

Om Sokigo
Sokigo levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Sokigo ingår i IT-koncernen Addnode Group. Läs mer om Sokigo.

Om Triona
Triona är etablerade i Finland, Norge och Sverige, omsätter cirka 180 MSEK och har omkring 150 medarbetare. Exempel på kunder är ABB, Bane NOR, BDX, Clas Ohlson, Euoskilt, Mantum, MaserFrakt, Mesta, NCC, NWP, SCA, Statens vegvesen, Sveaskog, Trafikverket och Transdev. Läs mer om Triona.

Nu erbjuder vi vårens kurser via webb!

Just nu påverkas vi alla av coronaviruset och den allvarliga situationen som vi ställts inför. Det är viktigt för oss på Sokigo att se till våra medarbetares och kunders bästa. Det kan ett tag framöver vara svårt att komma till oss på kurs eller att ta emot någon från oss, då många har restriktioner gällande möten. Vi har därför tagit fram en webblösning för de flesta av våra kurser så att du trots omständigheterna kan delta på den utbildning du behöver.

Anmäl dig gärna till en av vårens kurser!

Aktuella datum hittar du på vår hemsida, där även höstens kurser kommer publiceras inom kort.

Hör gärna av dig till kurs@sokigo.com vid frågor eller funderingar så vi kan hjälpas åt att lösa dina utbildningsbehov!

Hantering av riskgrupper i FB och CSM

På grund av det exceptionella läget vi befinner oss i vill vi bidra med den samhällsnytta FB kan, genom ett nytt stöd för att hitta och identifiera riskgrupper bland våra äldre invånare.

Nya kartpaket för riskgruppshantering

För att underlätta för dig som kund att snabbt få fram viktig information i kampen mot corona skickar Sokigo med ett nytt kartpaket i den nya versionen av FB 7.6.1. I korthet innebär det nya kartpaketet att kommunen i sitt stabsarbete snabbt kan få fram var i kommunen det finns personer som tillhör riskgrupper för corona. Vi har även byggt ett motsvarande kartpaket till CSM.

Viktig del i kommunens stabsarbete!

Många kommuner är redan i full gång med att maximera nyttan med FB. En av dem är Ronneby kommun.
Riskgruppskartan visar ständigt uppdaterad information från Skatteverket som tydligt illustrerar personer som är 70 år eller äldre i form av prickar på kartan. Detta ger oss en tydlig översikt över riskgrupperna i Ronneby och förenklar vårt arbete med beredskap för insatser där behov kan uppstå, säger Yvonne Stranne, GIS-samordnare i Ronneby kommun.

De kunder som redan tagit del av de nya kartpaketen meddelar att det nya stödet i FB är mycket användbart i deras stabsarbete.

Var finns medborgare med extra behov?

De nya kartpaketen gör att alla med behov av informationen snabbt och enkelt kan få fram var medborgare som kan behöva extra stöd och insatser är folkbokförda.

Vi har även tagit fram en helt ny rapport för riskgrupperna, som visar åldersstrukturen inom området samt information om boendeform och medborgarskap. Utöver det har vi anpassat rapporterna för brevetiketter till folkbokförda samt boenderapporten med ålderurval. I boenderapporten kan du även se vilka äldre som bor i ensamhushåll.

Till grund för den nya grupperingen och tematisering av kända riskgrupper pga. av ålder ligger en ny områdestyp. Den nya områdestypen är döpt till Riskgruppsområde och kan med fördel snabbt och enkelt laddas med demografiska statistikområden från SCB eller valfri annan geometri.

Kartpaketen förutsätter att kommunen har Sokigos FB med stöd för fastighet, byggnad, lägenhet och befolkning.

Boka tid för installation

De nya kartpaketen för FB och CSM är kostnadsfria men om du behöver hjälp med att få dem på plats i er egen miljö behöver du boka in en tid med någon av våra konsulter. Vi tror att många kommer vilja ha hjälp med den nya installationen av FB samt nya kartpaket till CSM, så vi ber vi dig vara snabb att reservera en plats i installationskön. Maila din beställning till kundservice@sokigo.com snarast möjligt. Du som har FB och/eller CSM uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig utan kommer bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Vill du veta mer om hur just din kommun kan få tillgång till Sokigos utökade GIS-stöd som är särskilt anpassat för att ge extra stöd i arbetet med pågående coronautbrott? Kontakta gärna:
Produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, tel. 08-560 388 51
Affärsansvarig Joakim Hedlöf, joakimhedlof@sokigo.com, tel. 08-404 31 86

Hatten av till Nacka kommun för framgångsrikt arbete med digital bygglovshantering

För ett och ett halvt år sedan påbörjade Nacka kommun en satsning för att effektivisera och digitalisera hela bygglovsprocessen. Kommunen skapade en heltidstjänst genom vilken Ali Nabi tillsattes som projektledare för att anta utmaningen.

Många kommuner i Sverige står och stampar på sina 60 – 65 procent i nyttjande av e-tjänster. Varför kommer man inte vidare? Vi låg också där under 2017/2018, vilket fick mig att tänka ”vi måste göra någonting annat, testa något nytt”, säger Ali Nabi, utvecklingsledare i Nacka kommun.

Självklart är det avgörande att avsätta resurser för digitaliseringsarbetet, såväl i form av pengar som i personal och tid. En avgörande framgångsfaktor för Nacka kommun har varit att våga testa nytt, vara flexibla och lyssna till användarna. För Ali Nabi innebar detta att kontakta alla som ansökt analogt och försöka förstå vad som utgjort hinder för att ansöka digitalt. Kontakten gav även möjligheten att hjälpa och guida den sökande till att istället nyttja den digitala e-tjänsten.

Engagemanget speglas i resultatet
Tack vare Nacka kommuns höga ambition och hängivenhet har andelen digitala ansökningar och kompletteringar via e-tjänster ökat markant det senaste året. I januari 2020 var andelen digitala ansökningar uppe i hela 95 procent jämfört med 42 procent i januari 2019 och kompletteringar ökade från 13 procent till 90 procent.

Nacka kommun och dess invånare kan redan skörda frukten av det lyckade digitaliseringsprojektet. Besparingar av tid och pengar kan nu investeras i andra projekt, exempelvis har ledtiden för handläggning av bygglov i dagsläget minskat med två veckor.

Vi fortsätter med digitaliseringsarbetet till 110 procent! Vinner du en fotbollsmatch betyder det inte att du vunnit hela serien. Nu gäller det att underhålla den digitaliserade processen, komma med nya idéer och göra det ännu lättare för både handläggare och medborgare genom att utveckla e-tjänsten vidare, säger Ali Nabi.
Idag arbetar Nacka kommun bland annat med utveckling av bild och ljud till e-tjänstens beskrivningar och instruktioner, allt för att underlätta för medborgaren!

Vill du veta mer?
Kontakta Ali Nabi, Nacka kommun ali.nabi@nacka.se eller Christophe Poncin, Sokigo christophe.poncin@sokigo.com

Här kan du läsa mer om Sokigos erbjudande för digital handläggning av bygglov

E-tjänsten Serverat digitaliserar ansökan om serveringstillstånd och tobaksförsäljning

Serverat som drivs på plattformen Abou har resulterat i att Karlskrona kommun numer får in alla sina ansökningar om serveringstillstånd digitalt. Inga fler blanketter skickas in.
Denna framgång är till stor del handläggarnas förtjänst som jobbar hårt med marknadsföringen av e-tjänsten och ger högklassig service till medborgarna – digitalt i största möjliga mån, men även fysisk vid behov, säger Mats Hellman, verksamhetsutvecklare i Karlskrona kommun.

Digital ansökan om tobakstillstånd
Till följd av den nya tobakslagen (2018:2088) som trädde i kraft den 1 juli 2019 finns nu även möjlighet att ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning via Serverat. Den nya lagen innebär en uppstramning av all tobaksförsäljning. Återförsäljare måste nu ansöka om tillstånd för att få sälja tobaksprodukter vilket tidigare endast krävde en anmälan. Minut-tjänsten Serverat har redan digitaliserat ansökan om serveringstillstånd, men nu kan alltså även ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning göras digitalt.

E-tjänsten tillgänglig för hela Blekinge
Karlskrona var först ut att nyttja digital ansökan om serveringstillstånd. Idag tillhandahålls detta för samtliga kommuner i Blekinge som nu även får tillgång till den digitala tjänsten för tobakstillstånd, tack vare Karlskrona kommun och Abou.
Vi har ingen gemensam nämnd, utan endast ett samarbetsavtal egentligen mellan alla kommuner. Vi driftar alla tjänster i det digitala flödet. Blekinge-kommunerna, och framför allt krögarna och eventbolagen, blir nu behandlade likadant i hela Blekinge, säger Mats Hellman.

 

Här kan du läsa mer om tjänsteplattformen Abou

EssVision och Landborgen välkomnas till Sokigo!

Den 1 januari 2020 blev EssVision och Landborgen en del av Sokigo vilket medför att vi nu stärker vår position som ledande digital partner till Sveriges kommuner.

EssVision är specialister på dokument- och ärendehantering för offentlig förvaltning och med deras system Evolution kan vi nu erbjuda våra kunder en ännu bättre helhetslösning.

Med Landborgens system AlkT och OL2, som ger ett administrativt stöd för alkoholserveringsärenden och ärenden kring försäljning av tobak, breddas vårt miljöerbjudande ytterligare.

Sammantaget så innebär det här att vi kan stötta Sveriges kommuner ännu mer effektfullt och bidra till en effektiv verksamhet ute i kommunerna.

Vill du veta mer, kontakta:
Carl-Johan Ahde, carl-johan.ahde@sokigo.com, 08-470 75 01
Pär Gillander, par.gillander@sokigo.com, 08-404 31 72

Sokigo gratulerar Lidingö Stad till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

Lidingö Stad har sedan tidigare använt Sokigos e-tjänsteplattform Abou, men i början av 2019 valde kommunen att även gå över till våra lösningar inom bygg- och miljöhantering. Detta har skapat förutsättningar för omställning till flera digitala processer vilket nu bidragit till lysande resultat.

Under Kvalitetsmässan 12-14 november tilldelades Lidingö Stad utmärkelsen som Sveriges DigitaliseringsKommun 2019.

Juryns motivering:
”Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.”

Kul att våra produkter bidrar till digitaliseringens utveckling. Återigen ett stort grattis till Lidingö Stad!

Läs mer om utmärkelsen här

Läs om Sokigos lösning till Lidingö Stad