Licensförändring

Esri har nyligen kommunicerat att licensförändringar av användartyper i ArcGIS sker från och med juni 2024. Denna förändring innebär ingen påverkan för våra kommunkunder med GEOSECMA for ArcGIS. I er användning ingår fyra användartyper som även fortsättningsvis har samma kapaciteter som tidigare. Den enda praktiska förändringen är en justering av att namnet på användartypen ”GIS Professional Standard” ändrats till att endast benämnas ”Professional”. Det innebär således att GEOSECMA-kunder inte behöver agera på något sätt.