Sokigo AB och S-GROUP Solutions AB är bolag inom Addnode Groups division Process Management och har sedan tidigare etablerat samarbete. För att ytterligare stärka helheten i erbjudandet till Sveriges kommuner blir S-GROUP Solutions, all personal samt företagets produktfamilj GEOSECMA for ArcGIS, en del av Sokigo från den 1 januari 2024. Nu inleder vi en gemensam och spännande resa tillsammans!

Sokigo – samlat erbjudande till Sveriges kommuner

Från den 1 januari 2024 blir dessutom Sokigos erbjudande kring digitala lösningar för skogsbranschen och basindustrin ett fristående dotterbolag inom Addnode Group under namnet Icebound. Därmed fokuserar Sokigo sin verksamhet och alla resurser på kommunal marknad.

Strategiskt partnerskap med Esri och återförsäljare

Företagsfusionen medför att Sokigo härmed övertar partnerskapet med Esri samt agerar återförsäljare till svenska kommuner avseende ArcGIS, FME och CityWorks.

Så skapar fusionen värde för våra kunder

Samgåendet innebär att vi tillsammans kan erbjuda svenska kommuner ännu bättre förutsättningar för hållbar samhällsbyggnad och en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Med gemensamma expertresurser inom kommunal verksamhet och produktutveckling skapas grunden för en ökad innovationskraft. På så sätt kan Sokigo erbjuda ett starkare och mer omfattande geodata- och produkterbjudande för att stödja behoven hos våra kunder idag som hos morgondagens digitala kommun. Tillsammans kan vi öka takten i att ge Sveriges kommuner tillgång till världsledande teknik för datadrivna GIS-baserade insikter och beslut.

Sokigo kommer att bestå av nästan 300 medarbetare och tack vare sammanslagningen bidrar vi till ökad samhällsnytta och värde för kommunal verksamhet genom de lösningar vi tillhandahåller, säger Anders Sundin, VD för Sokigo.

Vi ser med stor glädje fram emot kundnära innovationsarbete och att hitta integrationer som leder utvecklingen av ett hållbart och digitalt samhälle framåt, säger Carl-Johan Ahde, tidigare VD för S-GROUP Solutions.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Sundin, VD Sokigo
E-post: anders.sundin@sokigo.com
Telefon: +46 (0)76 126 68 16

Carl-Johan Ahde, tidigare VD S-GROUP Solutions
E-post: carl-johan.ahde@sokigo.com
Telefon: +46 (0)70 770 57 17

Om Sokigo

Sokigo AB levererar lösningar och tjänster för kommunala aktörer baserade på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Våra lösningar ska vara till nytta i kundens verksamhet samt skapa mervärde för kundens kund. Sokigo ingår i IT-koncernen Addnode Group.