5 spännande nyheter i vårens release av ArcGIS Urban!

Esri har nyligen lanserat vårens release av ArcGIS Urban – modelleringsverktyget som på ett unikt sätt bidrar till att utveckla kommunal verksamhet inom fysisk planering. Se våra korta filmklipp/bilder där vi presenterar fem spännande nyheter och hur du kan nyttja dem för att underlätta ditt arbete!

Skapa planområde från din detaljplan

Nu kan du direktimportera planområdet du skapat i GEOSECMA Fysisk planering eller Focus Detaljplan via GEOSECMA Fysisk planering. På så sätt får du exakt samma utbredning på planen du skapar i ArcGIS Urban, vilket gör att du effektivt kan börja skissa på volymer och göra analyser i 3D inom korrekt omåde. Detta arbetsflöde går bra även om du jobbar med en pågående plan och endast har ett färdigt planområde utan användningar eller egenskapsytor.

Ändra planområden

När du behöver ändra ditt projekteller planområde  finns nu möjlighet att enkelt redigera direkt i webbapplikationen. När du gör detta finns det även möljlighet att snappa mot intilliggande fastighetsytor. 

Duplicera fastigheter

Om du arbetar med scenarier i en plan i ArcGIS Urban kan du ha behov av att ta bort fastigheter för att skissa volymer olika sätt. Om du vill importera fastigheterna igen från ett annat scenario i din plan finns nu den möjligheten. Du kan även dela egenskapade fastigheter mellan scenarior i planen 

Duplicera byggnader

Du kan nu även kopiera de byggnadsvolymer du skapar i planer i ArcGIS Urban och placera dem i ditt akutella sceanario. Det gör det möjligt att effektivt skissa volymer och göra olika analyser, som siktanalyser och skuggstudier,  ett smidigt sätt. 

Förbättrade möjligheter när du adderar kontextlager

Nu är det tydligare vilken data du kan välja från ArcGIS Online när du vill addera kontextlager till scenario för ditt projekt eller din plan. Detta gäller även för att lägga till data för indikatorer. Du ser nu tydligt vilken typ av data som krävs, till exempel Web Scene eller Scene Layer. Det går även bra att filtrera hur innehållet är delat i ArcGIS Online och vem som är ägare till informationen. 

Fräscha upp kunskaperna med vår nya workshop!

Vill ni fräscha upp era kunskaper i ArcGIS Urban? Med vår nya workshop, skräddarsydd utifrån era behov och önskemål, får ni hjälp att nyttja alla möjligheter som finns i verktyget för att underlätta ert arbete. Oavsett om det handlar om att lära er allt om de nya funktionerna i senaste releasen eller hur ni enkelt kan visualisera/analysera havsnivåhöjningar i er modell!

Läs mer om workshopen