UX-designer

I en värld som präglas av teknologi och digital interaktion spelar användarupplevelsen en stor roll. Många har säkert hört talas om såväl UX som UI men vad betyder det egentligen och vad gör en UX-designer i praktiken? Ta del av intervjun med våra UX-designers Ann Antonsson och Lilly Olofsson som berättar om varför det är så viktigt att ta med UX-tänket redan i inledningen av utvecklingsprocessen.

Vad betyder UX och UI?

Lilly inleder vårt samtal med att förklara att UX står för User Experience och betyder användarupplevelse.

-Det handlar helt enkelt om det du gör i ett program eller en app. Om vi har gjort ett bra jobb ska du enkelt kunna navigera dig från start till mål. Det ska inte finns någon tvekan kring hur du får gjort det du vill göra, konstaterar hon.

Hennes kollega Ann nickar instämmande och berättar att det som kallas UI står för User Interface (användargränssnitt) och handlar om allt det grafiska vi ser i ett program. Bland annat design, färger, ikoner, typsnitt och tonalitet ingår.

– Det är oftast UI som förknippas med våra roller, men det är viktigt att komma ihåg att användarupplevelsen, alltså UX, är av största vikt!

Ovärderlig input från användare

Som UX-designers är det Anns och Lillys uppgift att göra användarens upplevelse enkel och smidig. Det gör de genom att förbättra användbarhet och tillgänglighet i interaktionen mellan användare och produkt. När en ny produkt är under utveckling brukar produktägarna sätta samman en projektgrupp där en mix av olika stora kommuner finns representerade och kan lyfta önskemål såväl som svara på frågor och testa design-ideér. När de har en tydlig bild av användarens förutsättningar och förväntningar kan de designa en optimal upplevelse.

– Deras input är otroligt värdefull för oss. Vi får sitta med på projektmötena med jämna mellanrum och ställa frågor och visa mockups som vi får feedback på. Jag är verkligen överväldigad över deras fantastiska bemötande. De tar sig tid och svarar på fråga efter fråga och delar generöst med sig av sin tid och kunskap. Sedan är det roligt att de får chansen att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra också, berättar Ann.

Framgångsrik produktutveckling startar med genomtänkt UX

För att UX-arbetet ska bli så bra som möjligt är det av största vikt att Ann och Lilly kommer i redan i uppstarten av ett utvecklingsprojekt. De båda kollegorna känner att de hittat ett bra arbetssätt ihop med sina kollegor och berättar att de arbetar tätt ihop med såväl produktägare som utvecklare av GEOSECMA for ArcGIS. Ofta börjar deras samarbete med att produktägaren bjuder in till ett möte där de får information om produkten som ska utvecklas. Därefter bollar de ideér varpå Ann och Lilly tillsammans med utvecklarna jobbar fram mockups och prototyper.

-Det är en intensiv och otroligt rolig fas, inflikar Ann och får medhåll av sin kollega.

-Det är verkligen roligt hur utvecklarna har börjat få upp ögonen för det här med UX. De kommer med ideér och vi märker att “UX-tänket” har börjat sätta sig. Ofta kommer de med förslag på lösningar som vi inte ens visste fanns, konstaterar Lilly glatt.

Arbetar utifrån WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

En viktig aspekt att ta hänsyn till när man arbetar med UX/UI är tillgängligheten, dvs att göra webben tillgänglig för alla inklusive personer med olika förmågor. Oavsett funktionsvariationer ska man kunna använda våra produkter. Här arbetar Ann och Lilly i enlighet med WCAG senaste riktlinje 2.2

-Vår filosofi är att om vi designar för den som har sämst förutsättningar blir det lättare för alla andra också, förklarar Ann.

Utveckling och hållbarhet

De båda UX-designerna lyfter ytterligare en aspekt som är viktigt att ta hänsyn under arbetet med att utveckla en ny produkt.

-Hållbarhetstänket finns med i allt vi gör på företaget och i vår roll kan det exempelvis handla om att spara energi genom att använda dark mode, optimera våra bildfiler och använda standardtypsnitt i våra produkter så att inget onödigt behöver laddas ner av användaren, berättar Ann.

Mätbar design

Ann vill även passa på att inflika att det går att testa hur väl en design faller ut.

-Man säger ofta att design handlar om tycke och smak. Det är en myt. Design är inte någons åsikt, design kan man testa. En design kommer att nå bättre resultat än en annan. Vi testar våra produkter både under vägen och när de är klara. Såväl internt som externt, berättar hon.

Ibland medverkar de när en användare testar produkten och snappar då upp hur användarflödet ser ut. Hittar användaren rätt i produkten, uppstår det osäkerhet under arbetets gång eller trycker hen fel någonstans? Då måste de in och justera. De kan också göra simultana tester och prova ut två olika designer på två olika testgrupper för att se vilken som funkar bäst.