Startskottet har gått för 2023 – nu är vi igång!

Efter att ha rundat av en superintensiv höst är vi nu redo att ta oss an en minst lika händelserik vår! Det blir en härlig blandning av nya versioner, poddinar, co-working och Novaträff. Vi kommer att återkomma med mer specifik information gällande respektive aktivitet inom kort, så håll utkik i inkorgen! Till dess kan du ta del av informationen nedan rörande de senaste versionerna samt den nya EU-förordningen gällande solenergianläggningar.

Versionsnyheter – Nova 2022.2 och ByggR 2.3.1

Nova 2022.2 och ByggR 2.3.1 är nu släppta och går att beställa.

Har du ett uppgraderingsabonnemang kommer vi att kontakta dig för att boka in tid för genomförande. Saknar du abonnemang behöver uppgraderingen beställas, vilket du gör via kundservice. Vill du passa på att beställa ett uppgraderingsabonnemang kontaktar du Magnus Linzander eller Mikael Rosenberg.

Några av nyheterna i Nova är bland annat:

 • Sökfilter för remisser
 • Olika dokument och roller kan visas i förhandsgranskningen
 • Ärenden kan nu markeras och graderas efter komplexitet samt prioritet
 • Sökhistorik inkluderar nu senaste öppnade ärenden
 • ”Gå till ärende” finns nu som processteg
 • Fler geometrier finns nu tillgängliga på objekt
 • Möjlighet att använda olika utskicksadresser för Atom
 • Tilläggsfunktionen Nova BAB – från och med Nova 2022.2 är bostadsanpassningsmodulen tillgänglig för köp och drift

…och i ByggR

 • Stöd för hantering av intressenters GD-nummer
 • Stöd för FB Adressplats i fastighetskopplingen
 • Förbättrad registrering av e-post från inkorg (e-postmeddelandet som egen bilaga i guiden)
 • Förbättrad hantering av intressentversioner
 • I händelsedialogen för remissvar är utfallet nu möjligt att redigera
 • Val under kolumnen Ska arkiveras, i driften för handlingstyper, görs numera via en combo-lista

Du kan läsa mer om samtliga nyheter på Novas wikisida. För inloggningsuppgifter, frågor eller beställningar, kontakta kundservice.

Viktig information från EU

Den 30 december 2022 trädde en ny EU-förordning i kraft gällande handläggningstid för bygglov med startbesked för solenergianläggningar.

Enligt den nya förordningen är handläggningstiden högst 3 månader, det vill säga att både bygglov och startbesked ska ges inom 3 månader. För vissa solenergianläggningar ges bygglov med startbesked automatiskt om byggnadsnämnden inte återkopplar till sökanden inom 1 månad från det att en ansökan har lämnats in. Här kan du läsa mer om förordningen på Boverkets hemsida.

Vi har i samband med detta lagt till ärendeslaget ”solenergianläggning på” med ärendeslagskod 9.2.3e i standard-driften (ärendeslaget ligger under ”Bygglov för”). Du har nu möjlighet att lägga till detta i er drift för att i framtiden även kunna ta ut statistik över dessa ärenden.

Genom att ta Atom till hjälp för bekräftelser kan du undvika att ge ut automatiska bygglov. Med den senaste versionen av Nova, 2022.2 kan ärendet ges högre prioritet och Atom kan även hjälpa till att påminna handläggaren i dessa ärenden.

/Hälsningar byggänget!