AlkT E-tjänster

AlkT e-tjänster är en samling tjänster för ansökningar, anmälningar och register kopplat till AlkT. Alla tjänster är tillgänglighetsanpassade enligt WCAG 2.1 AA och erbjuder möjligheten att anpassa delar av e-tjänsten efter kommunens grafiska profil.

Tjänster som omfattas:

 • Ansökan om stadigvarande tillstånd
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd
 • Komplettering av ansökan
 • Anmälan av serveringsansvarig personal
 • Anmälan serveringslokal vid catering
 • Anmälan kryddning av snaps
 • Anmälan om provsmakning
 • Ansökan om ändringar i gällande tillstånd
 • Anmälan om förändringar i kontaktuppgifter
 • Anmälan om förändringar i ägande
 • Anmälan om upphörande av tillstånd
 • Restaurangregister/webbpublicering
 • Anmälan/avanmälan webbkund
 • Mina ärenden

Inloggning i tjänsterna

Flera av tjänsterna är dubbelriktade, vilket innebär att tillståndshavaren loggar in och får upp information (från AlkT) om tillstånd, serveringsansvariga med mera. Inloggning görs via BankID (IDP) eller med hjälp av användarnamn och lösenord.

Koppling till Bolagsverket (SSBT)

I tjänsterna gällande ansökan har vi möjlighet att erbjuda koppling till Bolagsverkets sammansatta bastjänst.

Tillbaka till AlkT?

Klicka här