AlkT E-tjänster

AlkT E-tjänster är ett modulpaket med e-tjänster för ansökningar, anmälningar och register kopplat till AlkT. Modulen säljs som ett paket men kommunen väljer själv vilka tjänster som ska användas.

Möjligt att anpassa delar av e-tjänsten efter kommunens grafiska profil

Modulen omfattar:

 • Ansökan om stadigvarande tillstånd
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd
 • Komplettering av ansökan
 • Anmälan av serveringsansvarig personal
 • Anmälan av lokal vid catering
 • Anmälan kryddning av snaps
 • Anmälan om provsmakning
 • Ansökan om ändringar i gällande tillstånd
 • Anmälan om förändringar i kontaktuppgifter
 • Anmälan om förändringar i ägande
 • Anmälan om upphörande av tillstånd
 • Restaurangregistret/webbpublicering

Inloggning i tjänsterna

Flera av tjänsterna är dubbelriktade, vilket innebär att tillståndshavaren loggar in och får upp information (från AlkT) om tillstånd, serveringsansvariga m.m.

Inloggning görs med ett användarnamn och ett lösenord som finns upplagt i AlkT. Ofta är detta att föredra då e-tjänsterna som kräver inloggning inte är för allmänheten, utan för befintliga tillståndshavare.

Det finns möjlighet att använda andra inloggningslösningar, t.ex. TicketServer från Visma/Tieto, Authify från Svensk e-identitet eller SAML från CGI. Detta är en anpassning som behöver göras för varje kommun.

Tillbaka till AlkT?

Klicka här