Ekonomiintegration

Modul för integration mellan AlkT och kommunens redovisningssystem.

För kommuner som integrerar till kommunens redovisningssystem kan man i avgiftsdelen skapa en särskild integrationsfil. AlkT skapar då en fil som kan kopieras till önskat ställe i kommunens nät för inläsning i redovisningssystemet.

Ekonomisystem som AlkT bland annat kan integrera till är Unit4/Agresso, Aditro, Raindance, Economa med flera.