AlkT Ekonomiintegration

AlkT Ekonmiintegration gör det möjligt att skapa integrationsfiler från AlkT till kommunens ekonomisystem. Filerna kan avse både årliga tillsynsavgifter och ansöknings-/prövningsavgifter. AlkT kan bland annat integrera till ekonomisystemen Unit4/Agresso, Raindance, Visma med flera.

Tillbaka till AlkT?

Klicka här