AlkT App

För att underlätta hantering av tillsynsbesök på plats hos kund finns en särskild app för mobil användning. Appen kommunicerar med AlkTs databas via wifi eller mobilnätet.

Appen är utvecklad för användning i mobiltelefoner (iOS eller Android) och kan även användas i läsplattor

Datum för besöket, tider, tillsynsform, anmärkningar, foton med mera registreras direkt till AlkT över nätet. På samma sätt kan man i appen hämta information om gällande tillstånd, ritning, eventuella villkor och ägarförhållanden samt pricka av vilka serverings-ansvariga som fanns närvarande vid besöket.

Appen kan även använda karta med vägbeskrivning och via mobilens kamera bifoga bilder till tillsynsbesöket.