AlkT App

För att underlätta hantering av tillsynsbesök på plats hos kund finns en särskild app för mobil användning. Appen kommunicerar med AlkTs databas via wifi eller mobilnätet.

Appen är utvecklad för användning i mobiltelefoner (iOS eller Android) och kan även användas i surfplattor

Datum för besöket, tider, tillsynsform, anmärkningar, foton m.m. registreras direkt till AlkT över nätet. På samma sätt kan du i appen hämta information om gällande tillstånd, ritning, eventuella villkor och ägarförhållanden samt pricka av vilka serveringsansvariga som fanns närvarande vid besöket.

Appen kan även använda karta med vägbeskrivning och via mobilens kamera kan du bifoga bilder till tillsynsbesöket.

Tillbaka till AlkT?

Klicka här