Digital handläggning av
bygglov

Ett obrutet digitalt flöde från ansökan till arkiv med ByggR

Med Sokigos ByggR får du en automatiserad handläggning av bygglov. Med ByggR blir hela bygglovsprocessen snabb och effektiv. Handläggarna slipper registrera ärenden och dokument. Helt enkelt en revolution för byggärenden.

ByggR leder till ett digitalt flöde, från det att en ansökan kommer in ända ner i det digitala arkivet. Automatiserad handläggning av bygglov gör att din kommun kan använda resurser på ett effektivare sätt.

Läs mer

För vem?

Systemet är för alla som jobbar med bygglov och samhällsbyggnad.

Varför ByggR?

Systemet stödjer ett sammanhängande digitalt flöde, från det att en ansökan kommer in ända ner i det digitala arkivet. Det innebär en väsentligt effektivare bygglovsprocess med automatiserad handläggning av bygglov.

Att använda ByggR

Hela syftet med ByggR är att göra det lätt och snabbt att administrera bygglov. När ByggR dessutom integreras med e-tjänster, digital stämpling och digital signering av handlingar blir hela processen digital.

Genom att integrera ByggR mot fastighetsregister, kommuninnevånarregister och kartor blir även grannehörandeprocessen betydligt enklare.

Det är enkelt att koppla e-post, befintliga digitala dokument och andra filer till ett ärende. Men även att skanna in handlingar och ritningar och dessutom att skapa ett worddokument från ett ärende och hämta data från ärendet via egenkonstruerade mallar.

En av grundtankarna med ByggR är att stötta och stärka en flexibel organisation. Systemet kan hantera parallella diarier och flera förvaltningars ärenden.

Väx vidare!

Med våra Minuttjänster blir det digitala flödet ännu snabbare. De gör att medborgaren kan ansöka, grannen meddela sitt utlåtande och sotaren lämna sotarintyg direkt på webben. Minuttjänsten tar även automatiskt hand om diarieföringen.

Genom vår webbapplikation Reflex är det lätt att distribuera information från ByggR till alla som behöver den: kundcenter, beslutsfattare och andra.

Med appen Platsbesök kan en byggnadsinspektör direkt i sin mobila enhet ta fram checklistor, ritningar och handlingar i ärendet medan en tillsyn eller inspektion pågår. Dessutom genererar appen protokoll på plats. De kan byggnadsinspektören mejla ut direkt till alla berörda. Samtidigt registreras alla dokument automatiskt i ByggR.

Komplettera ByggR med Sokigos digitala arkivsystem AGS och modulen för direktarkivering och ni får ett obrutet digitalt flöde.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION BYGGR

Aktuell version: ByggR 2.1
Systemkrav: PDF

Ta nästa steg med ett fullkomligt digitalt flöde

Ta din bygglovshantering till framtiden med ett system att växa i. Allt från digital stämpling till automatiserad handläggning och medborgardialog. Vår lösning tar bort monotona arbetsmoment, skapar en klar och tydlig dialog med medborgaren om dess ärende och ger en klar bild över processen för dig, dina kollegor och era kommuninvånare.

Klicka här för att läsa mer

Moduler och tillägg

Minut Bygg

Med Minut Bygg flyttar ni allt registreringsarbete till medborgaren eller entreprenören. De för en dialog med systemet som säger till om det behövs kompletteringar av olika slag.
Läs mer
platsbesök, sokigo

Platsbesök

Platsbesök är ett system för alla som utför någon form av tillsyn i fält kopplat till ByggR. Platsbesök tillåter inspektörerna att vara mer effektiva ute på fältet.
Läs mer

ByggR Kungörelse

Automatiserad rapportering av beslut till Post- och Inrikes tidning. ByggR Kungörelse är en tjänst för alla som jobbar med bygglov.
Läs mer

Statistik

Webbstatistik är en lösning för beslutsfattare som arbetar med ByggR. Via tjänster hämtas data från verksamhetssystemet och analyseras innan det presenteras på ett visuellt sätt.
Läs mer

Reflex

Reflex är en mobil webbapplikation som tillgängliggör information kring en fastighet från bland annat ByggR. Applikationen ger funktioner som kan begränsa vilken information som visas för olika användare, även fastighetsrapporter och kartor är tillgängliga i applikationen.
Läs mer

AGS

AGS är ett e-arkiv för verksamhetssystemen ByggR och Ecos. AGS tillhör vårt systerbolag Ida Infront AB. Med e-arkivet AGS blir det lättare för din organisation att lagra och få struktur på arkiverad information.
Läs mer

TESS

TESS är ett system för alla som jobbar med ärendehandläggning inom Bygg och Miljö. Genom att använda TESS kan ni effektivisera er process väsentligt genom att utesluta onödig pappershantering i Bygglovsprocessen.
Läs mer

Nämnd

Nämnd är systemet som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar den data från Sokigos verksamhetssystem som behövs för att ta beslut. Alla ärenden som ska hanteras under nämndens sammanträdande tillgängliggörs och kan köras i valfri mobilenhet.
Läs mer

Atom

Atom är ett system för kommuner som vill automatisera sina processer eller effektivisera kommunikationen mellan handläggare och intressenter i ByggR.
Läs mer

Kontakt

Vill du veta mer om digital handläggning av bygglov?

Bild på Kerstin Norling
Produktägare

Kerstin Norling

Telefon 021- 38 27 40
Mail kerstin.norling@sokigo.com

Affärsansvarig

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Produktnyheter

  • Hatten av till Nacka kommun för framgångsrikt arbete med digital bygglovshantering

    För ett och ett halvt år sedan påbörjade Nacka kommun en satsning för att effektivisera och digitalisera hela bygglovsprocessen. Kommunen skapade en heltidstjänst genom vilken Ali Nabi tillsatte...

  • ByggR 2.1 är klar för leverans

    Nya versionen av ByggR är nu ute på begränsad release och blir inom kort tillgänglig för övriga. Förutom det normala underhåll som görs i varje version så innehåller ByggR 2.1 bland annat f...

  • Sommarhälsning till dig som jobbar med ByggR

    Sommaren närmar sig med stormsteg, och vi vill passa på att önska alla våra kunder en riktigt härlig semester. Till vårt växande gäng välkomnar vi våra senaste ByggR-kommuner, Skurup, Alings...

Sidan uppdaterades den 6 mars, 2020.