Införandet av Vega i Huddinge – en smidig resa

Ett införande kan vara knepigt nog i den bemärkelse att det innebär någon form av förändring. Att dessutom ha personalförändringar inom den verksamhet som dagligdags ska nyttja lösningen kan göra situationen än mer utmanande. Detta var förutsättningarna för Huddinge kommun när de inledde införandet av skolskjutslösningen Vega under november månad ifjol.

Stefan Rossell, objektledare inom IT i Huddinge kommun, berättar att han inte kände till utbudet innan Huddinge skulle upphandla ett IT-stöd för skolskjutshantering och blev positivt överraskad när han insåg att det fanns alternativ. Lösningen Vega som tilldelades uppdraget var därför en helt ny bekantskap för kommunen. Till följd av Huddinges situation har behovet av utbildning aktualiserats på nytt, vilket de flexibelt och smidigt kan avropa enligt avtal.

Något jag har uppskattat under processen är känslan av närhet – jag har upplevt att Sokigo är kvicka i förflyttningen, levererar snabba svar och hela tiden varit med oss ”här och nu”, berättar Ulrica Norgren, senior projektledare på digitaliseringsavdelningen i Huddinge kommun.
Det tillåter oss att arbeta enligt den iterativa process vi hela tiden eftersträvar, fortsätter Ulrica.

Jenny Wilmenius, verksamhetscontroller på barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun, som hoppat in och tillfälligt tagit över ansvaret för skolskjutshanteringen fick ta sig an såväl ett nytt system som nya arbetsuppgifter.
Det finns alltid förbättringspotential men överlag fungerar systemet bra där den integrerade kartan och mallarna är uppskattade inslag som underlättar arbetet med att fatta och delge beslut, berättar Jenny.

Här kan du läsa mer om skolskjutslösningen Vega beslut

Vill du veta mer, kontakta gärna: