Publicera dokument och ärenden som ett proffs

Alla kommuner och landsting har hemsidor men variationen är stor om man tittar på innehållet och hur det presentas. Hemsidan har blivit väldigt viktig och allt fler medborgare väljer att söka information om kommunen och landstinget via deras hemsidor. Av denna anledningen blir det viktigare och viktigare att erbjuda aktuell information på rätt plats.

Evolution hjälper organisationen att publicera ut aktuell information, på rätt plats och snyggt paketerad. Med allt ifrån diariet på webben, digital anslagstavla, information om era politiker och generell publicering av styrande dokument så som till exempel policys och rutiner. Vi kan erbjuda allt detta!

Tillbaka till Evolution?

Klicka här