Ta del av höstens nyheter inom trafik och gata

Som en ljuspunkt i höstmörkret kan vi meddela att LV 6 har börjat rullas ut till våra användare. Vi ser många fördelar med moderniseringen i den nya versionen, vilket du kan läsa mer om nedan.

LV 6 är klar för leverans

Utrullningen av LV6 har påbörjats till de kunder vars lösning ligger i Sokigos driftade miljö. I samband med implementationen av LV 6 medföljer även en uppdatering av LTF. Nya LTF 6 innehåller bland annat stöd för DK 33 vilket ger dig som användare möjligheten att skriva föreskrifter för transporter med långa fordon över 34,5 meter. För dig som ännu inte har tillgång till LTF 6 finns motsvarande stöd även för version 5.1.X.

Har du behov av denna funktionalitet i närtid? Kontakta gärna vår kundservice så ser vi till att ordna detta åt dig.

Modernisering av NVDB

Trafikverket kommer under kommande veckor att modernisera sin tekniska grund för NVDB genom att byta ut nuvarande bas mot samma lösning som Sokigo baserat LV 6 på. Trafikverket byter även ut sitt nuvarande ajourhållningsverktyg mot TNE Editor vilket även det kommer att medföra att du som TNE Editor-användare kommer att nyttja samma verktyg och möjligheter för redigering som Trafikverket.

Så här säger trafikverket:

Trafikverket byter ut den tekniska miljön för ajourhållning av Nationell vägdatabas (NVDB) till en modernare och mer automatiserad IT-lösning. Möjlighet till förändring i NVDB kommer därför att vara begränsad under perioden 2023-10-25 t.o.m. 2023-11-20.

Bakgrund

NVDB är en av samhällets grunddatabaser med information om Sveriges vägnät. Här finns information om såväl statliga som kommunala och enskilda vägar, vilken hastighetsgräns som gäller för en viss väg eller vilken typ av beläggning vägen har. Det IT-stöd som togs i drift år 2000 är idag föråldrat och har tekniska brister. Vi byter därför ut det mot ett IT-stöd med en modernare och mer automatiserad ajourhållning av vägnätet.

Genomförande

Övergången till den nya IT-lösningen är planerad till den 21 november 2023. Arbetet kommer att kräva förberedelser som gör att Trafikverket behöver begränsa möjligheten att ajourhålla förändringar av Sveriges vägnät under en övergångsperiod på 4 veckor med start den 25 oktober. Detta för att kunna hantera och avsluta aktuella ärenden som ligger på kö för åtgärd innan skarp övergång till den nya IT-lösningen.

Tidplan:

  • 24 oktober är sista leveransdatum för ärenden från tekniska system som levereras för manuell granskning (systemet kommer vara öppet men ärenden inkomna efter sista leveransdatum hanteras ej utan får skickas om på nytt efter öppningsdatum)
  • 7 november stängs systemet
  • 21 november öppnas systemet

Påverkan

NVDB på webben påverkas inte alls utan är i bruk även under övergångsperioden. Däremot kommer Trafikverket inte att kunna hantera inskickade ärenden i samma takt som vanligt under denna period. De ärenden som ej hinns med hamnar i en kö, och åtgärdas efter bytet av IT-lösning. Det kommer också vara möjligt att hämta information om vägnätet via Lastkajen under hela perioden.

När den nya IT-lösningen är i bruk kan kön på inskickade ärenden till en början vara lite längre. Trafikverket ber om överseende med detta och hoppas att det inte ska påverka användare i någon större omfattning.

Här kan du läsa mer om arbetet hos Trafikverket.

Hur påverkas du som användare?

LV/LTF

Från och med den 7 november, när NVDB-systemets stängs ner, kommer inga förändringar (synkroniseringar) att kunna hämtas hem till din LV-miljö. Detta innebär att du vid inloggning i systemet efter en tid kommer att mötas av ett varningsmeddelande som talar om att ert LV-system inte har synkroniserat med NVDB på mer än tre dagar och ni därför ombeds att ta kontakt med er systemadministratör. Detta varningsmeddelande kan du därför bortse ifrån till och med den 21 november.

Så snart som NVDB är öppet igen kommer ditt LV-system automatiskt att återuppta synkroniseringsarbetet igen. Skulle det vara så att ni upplever att varningsmeddelandet dyker upp, ta då kontakt med Sokigos kundservice. För de kunder som ligger i Sokigos drift så sköter Sokigo om övervakningen av dessa tjänster.

TNE Editor

För dig som använder TNE Editor för ajourhållning av NVDB gäller följande – sista leveransdag av förändringar upp till NVDB är 24 oktober. För dig som idag använder automatisk incheckning så är sista leveransdatum 6 november.

Vid frågor, kontakta gärna: