Julhälsning från Flex-teamet

Tack för detta fantastiska och händelserika år! Nu är nästan alla våra Mark-kunder uppgraderade till Flex med allt vad det innebär. Flex-familjen har också utökats med bland andra Karlstad, Karlskoga, Kumla, Halmstad, Mora och Katrineholm, för att nämna några av våra nya kunder.

Flex Gata

Även Flex Gata har vuxit och blivit fler. Vi tror starkt på att enkel ythantering med smarta beräkningar är vägen att gå för att hantera beläggningsytorna effektivt i alla planeringssteg. Vi erbjuder här en paketlösning med väginventering, utförd av Ramboll med data inläst i Flex Gata, för vidare planering och analys.

Flex VA

Inom Flex VA har vi ett flertal intressanta samarbeten på gång och flera nya kunder på intåg. Vi ser att marktäcket spelar en stor roll för hanteringen av beräkningar kring dagvatten, vilket blir mer och mer aktuellt i dagens klimatförändrade värld.

Flex Park

I vårt verksamhetsstöd för Park finns nu fullt stöd för trädinventering med SLU-standard. I och med det finns även beräkningar som stödjer verksamheten på parksidan. Det finns även stöd för att registrera arrenderad mark, vilket har påverkan vid skötselplanering av gräsytorna.

Digitalt flöde med TopoDirekt

Vi har också en hel del intressant att visa angående utvecklingen mot TopoDirekt. Det går nu att mäta in t.ex. ett träd i TopoDirekt, som i sin tur visas i Flex Park, där du sedan kan utföra inventeringar och vidare skötselhantering av trädet. Allt för att undvika dubbellagring av information. Plötsligt har vi har ett slutet digitalt flöde mellan baskarta och verksamhetssystem och kommunen behöver bara mäta in objektet en gång!

Vi ser fram emot vidare samarbete under 2022 och önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 🎄🎅
/Flex-teamet