En dag i Nacka

Sokigo har sedan 2001 kunnat erbjuda tjänsten Bilflytt för att flytta fordon på ett lagenligt sätt. Sedan dess har lösningen skrivits om och utvecklats fortlöpande för att följa ny teknik och möta de aktuella behoven genom årtionden. Målet med Bilflytt är att underlätta för användarna i deras vardag.

Jag, Aris Kolovos, arbetar med affärsutveckling för Sokigos olika lösningar som vänder sig till verksamheter inom trafik, gata, park och VA. När jag sommaren 2019 fick frågan om jag ville ta över och vidareutveckla Bilflytt blev svaret självklart ja. I samband med att jag kontaktade våra användare för att presentera mig i min nya roll fick jag en inbjudan av Camilla Gunneby, trafikingenjör i Nacka kommun, att komma på besök och se hur de arbetar i fält. I Nacka används flera av Sokigos lösningar och utöver Bilflytt arbetar både Camilla och kollegan Dennis Wassenin även med lösningen för lokala trafikföreskrifter, LTF. Åter till Camillas erbjudande – jag tackade ja, men dessvärre satte Covid-19 planen för studiebesök på paus. Ett par år senare, innan det var dags att gå på sommarledighet för i år, fick vi äntligen möjlighet att genomföra besöket.

Vi startade dagen på kontoret där alla som arbetar med Bilflytt samlades. Några av deltagarna var vana användare medan andra knappt arbetat med lösningen tidigare. Efter en genomgång av systemet och ny funktionalitet i den senaste versionen följde en mycket konstruktiv dialog, både kring användandet och nya förslag om hur lösningen kan förbättras ytterligare. Många kloka idéer framfördes, bland annat av Camilla som har stor erfarenhet av såväl fordonsflytt som systemet Bilflytt.

Trafikingenjörerna Dennis Wassenin och Benny Waldenstam samt gruppledare på Avarn Security Jasmine Andén var alla eniga om att systemet uppfattas som lättarbetat. Jasmine har till och med arbetat i systemet sedan en tid tillbaka, utan någon inledande utbildning.

Något som har blivit ett allt större bekymmer för flera städer på senare tid är den ökade förekomsten av cyklar och elsparkcyklar – och Nacka är inget undantag. Hantering av lämnade fordon lite varstans är något som tar både kraft och resurser från Camillas team. Förutom ett stigande antal klagomål från kommuninvånare, utgör dessa även en faktiskt fara för cyklister och andra medtrafikanter. Camilla berättade angående detta att Nacka kommun bearbetar ett förslag om att utfärda tillstånd för att bedriva uthyrningsverksamhet i kommunen. Om förslaget går igenom blir det ett krav för de olika uthyrningsfirmorna att ange antalet fordon de tillhandahåller och betala en årlig avgift per år och elsparkcykel. Inget är bestämt i nuläget men ett belopp på 1 400 kr/fordon och år diskuteras i kommunen.

När vi hade avhandlat den teoretiska delen och laddat om batterierna under lunchen var det äntligen dags för fältarbete. Parkeringsövervakaren Junaid Hassan, Dennis och jag åkte på uppdrag till natursköna Fisksätra. Tidigare, när Camilla berättade att vi skulle dit, fick jag även lära mig att Saltsjöbadsleden var kommunens egen motorväg. Detta tillhör ovanligheten då det, som många kanske känner till, vanligtvis är staten som äger motorvägar via Trafikverket.

Junaid, som arbetar för Avarn, visade och berättade för både mig och Dennis hur arbetet går till i fält. Dennis fick i skarpt läge registrera sitt första ärende i Bilflytt, ta bilder och sätta röd lapp, och allt gick smärtfritt. Många kommuner som väljer Bilflytt köper ingen utbildning eftersom lösningen är så pass lättanvänd, rent av självinstruerande. Det är därför det perfekta verktyget, inte minst för nybörjare.

Senare på dagen letade vi även efter elsparkcyklar. Det tog en stund, men till slut fann vi två stycken vilket gav ytterligare träning för Dennis och nya ärenden skapades i Bilflytt.

På vägen tillbaka till kommunhuset fick jag chansen att höra mer om Junaids upplevelse av att arbeta med Bilflytt.
”Hela systemet är bra – både tydligt och överskådligt! Det är en stor kontrast till hur det var när jag arbetade i en grannkommun tidigare. När det gäller funktioner är filterfunktionen en klar favorit. Via den kan jag söka fram vad som helst, till exempel om jag har glömt registreringsnumret på ett fordon kan jag i stället knappa in gatuadress eller gatunumret och på så sätt enkelt hitta ärendet.”
Faktum är att det är möjligt att söka med hjälp av alla lagrade värden som finns i databasen.

Som systemleverantör och i synnerhet som produktägare är det viktigt att förstår såväl användarens behov som lösningens roll i användarens verksamhet. Jag vill därför rikta ett stort tack till Nacka kommun och trafikenheten för att jag fick komma och hälsa på – det var en otroligt trevlig och lärorik dag!