Geodata – en del av allas vardag

Geodata är en viktig förutsättning för ett fungerande samhälle. Den digitala kartan är en viktig informationsbärare i alla kommunala verksamheter.

För oss på Sokigo är det en självklarhet att alla ska kunna få tillgång till säker och uppdaterad geodata.

Vi har lösningar för att skapa, administrera, sprida och dela geodata för såväl kommunens alla verksamheter som externt till medborgare och privata aktörer. Vi har även ett brett utbud av geodata-baserade lösningar och expertsystem avsedda för kommunens verksamheter, t.ex. inom MBK, Mark och Anläggning, Detalj- och Översiktsplanering, Trafik och Gata samt Skolskjuts.