Viktig information för dig som använder CSM

Vi vill med detta meddelande uppmärksamma dig på att en sårbarhet har upptäckts i modulen Siteinspector till CSM. Vi uppmanar dig att installera den hotfix som finns för våra supporterade versioner av CSM (version 4.5, 4.4 och 4.3).

Det är viktigt att hotfixen installeras på alla siter, även om Siteinspector inte är aktiverat på sidan. Kontakta oss för att beställa hjälp med installation av hotfixen och uppge i din beställning vilken version av CSM din organisation använder. Är du osäker kan du ta reda på vilken version du har genom att gå till Admin-konsolen och klicka på ”Quick info” uppe till höger.

Du som har en äldre, ej supporterad version (CSM 4.1 och äldre), behöver beställa en uppgradering till senaste version (v. 4.5). CSM 4.5 innehåller förutom högre säkerhet också en hel del nya funktioner.

Den nya versionen av CSM (v. 4.5) finns redo för installation redan nu men fullständig information skickas ut i samband med den officiella releasen i början av mars.

Vid frågor, kontakta gärna: