Arkiv: Fastighet och Befolkning

Tredje adventserbjudande från FB!

Nu närmar sig tredje advent och vi vill i vårt tredje adventserbjudande ge dig möjlighet att nå fastighetsinformation och folkbokföringsuppgifter för hela riket!

Vårt erbjudande
Beställ FB FIR RiksSök och/eller FB KID RiksSök med fritt användande till och med 2019-06-30. Från och med 2019-07-01 betalas ordinarie abonnemangskostnad. Installation kan göras direkt efter beställning. Detta erbjudande gäller från och med idag till och med den 3:e advent, söndagen den 16 december.

FB KID RiksSök
FB KID RiksSök är en tilläggsmodul till FB KID som ger dig åtkomst till hela rikets befolkning såväl i FB Webb som i våra webbtjänster. Mer information om FB KID RiksSök hittar du på Sokigos hemsida.

FB KID RiksSök förutsätter att din kommun har certifikat och ett avtal med Skatteverket på Navet direktåtkomst (Web Services). Länk till Skatteverkets information och prislista hittar du här.

FB FIR RiksSök
FB FIR RiksSök är en tilläggsmodul till FB FIR som låter dig söka fastighetsinformation över hela riket. FB FIR RiksSök ger dig även åtkomst till inteckningar och samfällighetsföreningsinformation inom din kommun. Denna information aviseras inte utan kan endast nås online. Med RiksSök når du taxeringsinformation redan i oktober innevarande år, i stället för att vänta tills januari året därpå då taxeringsinformationen kommer med aviseringen. Mer information om FB FIR RiksSök hittar du på Sokigos hemsida.

FB FIR RiksSök förutsätter att din kommun har ett avtal med Lantmäteriet för deras direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation. Mer information om Lantmäteriets direktåtkomsttjänster hittar du här.

Installationshjälp?
Önskar du hjälp med installationen beställs det av kundservice@sokigo.com. Uppskattad installationstid 2-4 timmar per modul, á 1 340 kr/timma under förutsättning att du tillhandahåller uppgifter för fjärranslutning till server med korrekta behörigheter samt övrig information som behövs för att kunna genomföra installationen.

För frågor och beställning vänligen kontakta:
Joakim Hedlöf, Affärsansvarig, joakim.hedlof@sokigo.com, telefon 08-404 31 86.
Helen Ekelöf, Produktansvarig, helen.ekelof@sokigo.com, telefon 08-560 388 51.

Andra adventserbjudande från FB

Vårt andra adventserbjudande kan ge dig mer tid under 2019. Våra erbjudanden nedan gäller från idag till och med 2:a advent, söndagen den 9 december.

Timbank för konsulting inom FB
Timbank är en förskottsbetald pott av konsulttimmar som kan användas för till exempel installationshjälp av 7.5.0, att komma igång med områdeshantering inom FB, att sätta upp automatisk avisering eller annat valfritt konsultarbete inom Fastighet och Befolkning.

Vårt erbjudande ger dig möjlighet att beställa en timbank med 15% rabatt på ordinarie timpris (1 340 kr). Minsta pott att teckna är 20 timmar. Timbanken skall förbrukas före 2019 års utgång, därefter förfaller resterande timmar.

Uppgraderingstjänst av FB
Med Sokigos uppgraderingstjänst sköter Sokigo era uppgraderingar av FB så att den senaste versionen och senaste tvingande patch är installerade i er miljö. När en ny release släpps planeras installationsarbetet från Sokigo i samråd med er.

När uppgraderingstjänsten startas skall er FB version vara den senaste gällande. Avtalsperiod tecknas kalenderårsvis.

Erbjudandet ger dig möjlighet att beställa uppgraderingstjänst med 15% rabatt för 2019. Från 2020-01-01 gäller ordinarie pris.

Aviseringstjänst inom FB
Vill du slippa tänka på aviseringar av data från Lantmäteriet och Skatteverket? Beställ Sokigos aviseringstjänst! Sokigo tar då ansvar för att din FB-databas alltid är ajour och vid problem sköter vi kontakten med Lantmäteriet och Skatteverket åt dig.

En förutsättning för att komma igång med vår aviseringstjänst är att ni är i fas med era aviseringar i samband med övergången. Ni tar själva ansvar för att FB Avisering samt databas är uppdaterade till den gällande versionen. FB Aviseringstjänst kan med fördel kombineras med FB Uppgraderingstjänst.

Vårt erbjudande ger dig möjlighet att beställa FB Aviseringstjänst med 15% rabatt under det första året, dvs under hela 2019. Från 2020-01-01 betalas ordinarie avtalskostnad.

För frågor och beställning vänligen kontakta:
Joakim Hedlöf, Affärsansvarig, joakim.hedlof@sokigo.com, telefon 08-404 31 86.
Helen Ekelöf, Produktansvarig, helen.ekelof@sokigo.com, telefon 08-560 388 51.

Information om automatisk avisering

Eftersom Lantmäteriet och Skatteverket byter innehåll i aviseringsfilerna vid årsskiftet ska du undvika att avisera 2019 års aviseringsfiler med nuvarande FB Avisering. För att databasen inte ska bli felaktig och behöva laddas om måste aviseringsfiler från 2019 aviseras med FB Avisering 7.4.2.

Om du har automatisk avisering måste den stoppas före årsskiftet 2018/2019
Det går bra att stänga av automatisk avisering redan före jul för att slippa hantera detta i mellandagarna. Då kan 2018 års sista filer hanteras manuellt. Har ni beställt konsulthjälp med uppgradering till FB 7.4.2 kommer konsulten se till att eventuella återstående filer från 2018 blir aviserade.

Avstängning av automatisk avisering
Den automatiska aviseringen hanteras på den server där FB Avisering är installerat. Det är ofta samma server som FB Webb finns på. Aviseringen dras igång av Windows inbyggda schemaläggare, Task Scheduler.

För att stänga av automatisk avisering, ska du göra följande:

  • Starta fjärrskrivbord mot aviseringsservern
  • Gå till Windows schemaläggare och gå igenom de aktiviteter, tasks, som finns där
  • Notera vilka tasks som aviserar och vilka som hämtar filer
  • Högerklicka på en task som kör FB Avisering och väljer ’Disable’
  • Har du fler aktiviteter för aviseringar så måste alla tasks stängas av

OBS! Du får INTE stänga av filhämtningen, den ska rulla på som vanligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor kring detta? Kontakta:
Helen Ekelöf – Produktägare, helen.ekelof@sokigo.com, telefon 08 560 388 51
Joakim Hedlöf – Affärsansvarig, joakim.hedlof@sokigo.com, telefon 08-404 31 86

Första adventserbjudande från FB

Vi går in i adventstider och inom Fastighet och Befolkning, FB, kommer vi med ett nytt adventserbjudande varje vecka. I vårt första adventserbjudande vill vi ge dig chansen att till förmånligt pris boka in lämplig kurs under 2019.

Lär dig mer och utnyttja FB på bästa sätt!

Våra erbjudanden nedan gäller från idag och du har möjlighet att beställa kurserna nedan till din kommun. Erbjudandet gäller tom 1:a advent söndagen den 2 december. Beställd utbildning måste genomföras under 2019.

FB Användarutbildning på plats hos dig i din kommun
Att ha användarutbildning i FB Webb på plats hos dig och din kommun har blivit ett alltmer uppskattat sätt att förnya sina kunskaper i FB Webb. Såväl nya som gamla kunder tycker att utbildningen ger värdefull kunskap och en effektivare användning av produkten.

Vårt erbjudande ger dig FB Användarutbildning på plats för endast 20 000 kr (ord pris 25 000 kr). Det berättigar till en lärare under en hel dag. Du och dina kollegor väljer själva hur dagen ska utnyttjas och hur många som ska delta vid utbildningen. Utbildningen kan hållas i föreläsningsform eller med egna datorer. Kostnader för resa* tillkommer.

FB Systemutbildning i vår kurslokal på vårt kontor Sundbyberg
Det har hänt en hel del inom Fastighet och Befolkning de senaste åren så det är hög
tid att uppdatera era systemkunskaper kring våra produkter. Läs mer om kursen här!

Vi ger 20% rabatt på FB Systemutbildning. Flera deltagare har rätt att ta del av erbjudandet. Du har rätt att anmäla dig eller någon kollega till valfri schemalagd FB Systemutbildning.

* Restid debiteras med 1 340 SEK/timme. Milersättning 45 SEK/mil, alternativt självkostnadspris för tåg eller flyg. Hotell till självkostnadspris. Traktamente 450 SEK/dag.

För frågor och beställning vänligen kontakta:
Joakim Hedlöf, Affärsansvarig, joakim.hedlof@sokigo.com, telefon 08-404 31 86.
Helen Ekelöf, Produktansvarig, helen.ekelof@sokigo.com, telefon 08-560 388 51

Ny tvingande version av FB 7.4.2

Nu närmar sig en ny version inom Fastighet och Befolkning, FB 7.4.2.

Sokigos målsättning har varit att få ut version 7.4.2, med stöd för årsskiftesförändringar, under november månad. Nu har det tillkommit stora förändringar från Skatteverket, främst kring skyddad folkbokföring, vilket gör att FB 7.4.2 kommer att vara klar först under senare halvan av december.

Tvingande version
FB 7.4.2 är tvingade att installera innan 2019 års aviseringsfiler kan läsas in. Detta gäller både Skatteverket och Lantmäteriets aviseringar. Nuvarande aviseringsprogram kommer tyvärr inte att stoppa eftersom varken Lantmäteriet eller Skatteverket ändrar versionsnummer, utan ”bara” innehåll i aviseringsfilerna.

Det går inte heller att installera version 7.4.2 i förväg. Du måste därför själv ta ansvar för att avisera klart 2018 års filer med nuvarande version och sen uppgradera till FB 7.4.2 innan fortsatt avisering.

För information om aviseringsdatum kring årsskiftet, se nedan:
Lantmäteriet
Skatteverket

FB 7.4.2 omfattar en tvingande uppdatering av:
– FB Avisering
– FB Databas
– FB Webb
– FB Webbrapport
– FB:s webbtjänster

Vill du att vi hjälper dig med installation?
Många kunder kommer att vilja ha installation av FB 7.4.2 på kort tid så hör av dig snabbt för att reservera din plats i installationskön. Maila till stefan.idstam@sokigo.com så återkommer vi med en offert. Du som har FB uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig utan du kommer att bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Vill du installera på egen hand?
Vill du installera på egen hand tillhandahåller vi uppgraderingsinstruktioner i samband med officiell release.

Officiell release
När vi är klara för release mailar vi ut information. Samtidigt tillgängliggör vi installationsprogram och dokumentation via produktsidans FTP.

FB Aviseringstjänst
För dig som har aviseringstjänst tar Sokigo hand om aviseringarna fram till nyår, därefter pausas aviseringen tills version 7.4.2 är på plats. Gör du uppgraderingen på egen hand måste du kontakta Sokigos support när du är klar, så att vi vet att vi kan fortsätta att avisera.

Systemkrav
Till följd av Oracles förlängda support för version 11.2.0.4 kommer även denna version att vara kompatibel med Oracle 11.2.0.4.

Övriga frågor?
Kontakta Helen Ekelöf på helen.ekelof@sokigo.com eller 08- 560 388 51.

Med vänlig hälsning
Helen Ekelöf

Se möjligheterna med fastighets- och befolkningsdata

Efter ett riktigt stort intresse så erbjuder vi 2 nya tillfällen.

Har du redan varit med på våra webinar?
Skicka gärna vidare denna inbjudan till alla verksamheter för att ge flera idéer och inspiration om vad FB kan ge! Nivån på webinaret är relativt enkel, då vi lägger fokus på att visa vilka olika fördelar du kan dra nytta av i FB.

FB kan användas av hela den kommunala verksamheten, allt från stadsplanering, vård och omsorg till VA-planering. Det finns många fler användningsområden där FB kan hjälpa dig i ditt arbete. Vill du ta del av vilka?

Datum för webinar:
12 november 14.00 – 15.00
23 november 13.00 – 14.00

Anmälan
Anmäl dig till ett av de kostnadsfria webinaren för att få reda på hur just du i din vardag kan ta hjälp av rätt typ av data.

Anmäl dig till:
marknad@sokigo.com, skriv vilket datum du vill vara med på.
Länk till webinaret skickas ut samma dag.

Frågor?
Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com, 070-888 76 02
Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, 070-519 31 84

Forsatt samarbete mellan LPA och Sokigo

Under höstens användarträff annonserade LPA och Sokigo om bolagens fortsatta samarbete med Daidalos och fastighets- och befolkningsdatabasen FB.

FB är en databas med förädlade och ajourhållna data, som kan hjälpa användaren både under planering och vid skarpt läge.

Planen är att arbeta för att under nästa års användarträff i april kunna visa upp resultatet av ytterligare samarbete mellan bolagen. Tillsammans vill vi skapa lösningar som ökar användbarhet och funktionalitet för användaren.

LPA och Sokigo har hela tiden varit eniga om att ett system och en produkt mår bäst av att befinna sig i ett företag som har som huvuduppgift och vision att arbeta med ett specifikt kunskapsområde. Det var även den övertygelsen som blev avgörande i samband med överlåtelsen av Core till LPA.

Att vi nu mindre än ett år senare kan stå tillsammans och erbjuda våra kunder det bästa från två världar visar att grunden för vårt samarbete var helt rätt och kommer att kunna bidra till ökad nytta och en enklare vardag för våra kunder.

Vill du veta mer?

Monica Lindberg, Affärsområdeschef på Sokigo, monica.lindberg@sokigo.com eller 08-560 388 50

Sommarhälsning från teamet runt FB

Efter en hektisk vår med många aktiviteter inom området för Fastighet och Befolkning ser vi nog alla fram emot en lång, härlig och solig semester!

Vi vill börja med att tacka alla er som kom på någon av våra FB användarträffar. Det blev trevliga, givande dagar med många bra diskussioner, och det är alltid lika kul att få möjligheten att träffa er!

Missa inte möjligheten att se alla nyheter som visas under Kommunträffen!
Vi hoppas såklart att många även vill komma och träffa oss vid nästa tillfälle som blir under Kommunträffen 24-25 september på Clarion Hotel Arlanda.

Där kommer vi fokusera på framtidens FB Webb och GI gränssnitt. Vi hoppas kunna visa hur några av er kunder använder vårt spatiala FB samt berätta mer om våra tankar kring en helt ny FB Statistik modul. Förutom detta berättar vi också om nyheter i de senaste versionerna samt vad som är på gång den närmste tiden. Anmäl dig före semestern så att du garanteras ett hotellrum.

Kommande versioner
Det vi känner till så här långt är att det kommer en mindre revidering av Lantmäteriets överföringsformat ÖFF 11.30 under hösten 2018. FB 7.4.2, med stöd för den reviderade ÖFF 11.30, kommer troligen att vara en valfri version. FB 7.4.2 kommer också att innehålla utökad funktionalitet kring GDPR.

Vi planerar också för en mer omfattande release, FB 7.5.0, i mars 2019. Då byter Lantmäteriet till ÖFF 11.40 vilket kan innebära stora förändringar och nytt grunduttag. Mer information om detta kommer efter sommaren då vi vet mer.

FB kurser på gång
Till hösten utökar vi FB systemkurs till fler orter. Förutom våra ordinarie kurser i Sundbyberg enligt kursschemat på hemsidan, kör vi en kurs i Göteborg 28-29/8 och en kurs i Lycksele 3-4/10. Vi kommer även att ha en del webbutbildningar på olika teman som t ex ”Att jobba med områden i FB”. Kom gärna med andra förslag på kurser som du önskar!

Till sist vill vi önska er alla en riktigt härligt semester och vi hoppas att vi ses på kommunträffen!

Sommarvarma hälsningar
Helen, Jocke, Magnus, Thomas och FB konsult och support

Välkommen på användarträff

Vi bjuder in dig till användarträffar för FB, Fastighet och befolkning.

Användarträff
I juni håller vi en mindre användarträff på några av våra kontor:
• 12 juni Lycksele 10-15
• 13 juni Göteborg 10-15
• 19 juni Sundbyberg 10-15

Fokus för dagen blir AD-inloggning och GDPR, spatialt FB och områden samt tips och trix om hur du använder FB på bästa sätt både i och utanför FB, t ex i CSM eller ett annat verksamhetssystem. Vi hoppas på en dialog med er så ladda upp med många frågor och funderingar. Vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan
Vi behöver din anmälan senast en vecka innan respektive träff. Anmäl dig genom att maila till anne.lindkvist@sokigo.com, meddela vilket datum samt om du har någon matallergi. Eventuell avanmälan görs senast två dagar före respektive träff. Uteblir du utan avanmälan debiteras du självkostnadspris för lunch och fika.

Hur tycker du att framtidens FB ska vara?
Den 24-25 september är det dags för Kommunträffen. På produktspåren för FB kommer vi att prata mycket om framtidens FB – hur ska en ny FB klient se ut? Vad behöver ni i databasen för att tackla framtidens utmaningar? Hur ser framtidens fastighetsaviseringar ut? Vad händer med GI? Vi står inför några spännande år där mycket ska hända så kom och var med och påverka. Mer information om kommunträffen hittar du här.

Anmäl dig till Kommunträffen redan nu för att säkra ditt hotellrum, vi kommer inte att kunna hålla obokade hotellrum efter den sista juni!

Varmt välkomna!
Helen & Joakim

Förbättrade funktioner kring användarhantering

Förbättrade funktioner kring användarhantering

GDPR närmar sig med stormsteg och många av er jobbar med AD-koppling, användare och behörigheter för fullt.

Vi från FB-gruppen vill därför meddela att det nu finns en ny förbättrad FB Admin ute hos dig. Med den kan du:

  • Matcha FB-handläggare med AD-användare
  • Ta bort FB-handläggare
  • Ta bort databasanvändare

Den nya FB Admin har också stöd för nästlade AD-grupper. Läs mer i handledningen Att koppla FB till AD.pdf.

Förbättrade webbrapporter
För närvarande ändrar vi i FB:s fristående webbrapporter så att de kan anropas utan att skicka med användare & lösenord. Det är rekommenderat för er som jobbar med AD-användare. De nya rapporterna kommer att distribueras i patchversioner av FB Webb under veckan som kommer. Rapporterna tillhörande FIR ingår i installationsprogrammet för FB Webb FIR och så vidare.

Information om aktuella versioner samt innehåll i patchversioner hittar ni som vanligt under Aktuella versioner inom FB, detaljerad information PDF på vår produktsida för Fastighet och Befolkning.

Frågor eller installationshjälp?
Maila till support@sokigo.com om du har frågor eller önskar konsulthjälp med AD-stöd eller installation av patchversioner.

Med vänlig hälsning
Helen
sokigo.com/fb