Arkiv: Fastighet och Befolkning

Kommande versioner och ändrade systemkrav för FB

Vid årsskiftet 2017/2018 kommer en tvingande version som berör alla moduler inom FB. Anledningen är Lantmäteriets nya version av överföringsformatet, ÖFF 11.20. Förändringarna berör främst objekten byggnad och adress och de första ÖFF 11.20-filerna beräknas komma i samband med taxeringen. För mer information om FB 7.4.0, se mer information i tidigare nyhetsbrev.

Vill ni ha hjälp med installation av den nya versionen är det bra att kontakta oss på support@sokigo.com så snart som möjligt. Uppdateringarna prioriteras i den ordning vi får in beställningarna. FB 7.4.0 kan inte hantera 2017 års aviseringsfiler vilket innebär att den nya versionen inte kan installeras i förväg. Installationen måste därför göras så tidigt som möjligt i januari för att ni ska kunna avisera in 2018 års filer.

FB 7.4.0 kommer att ha samma systemkrav som nuvarande version FB 7.3.1. Tag en titt på systemkraven på produktsidan på hemsidan redan nu och kontrollera era Windowsserver- och databasversioner. Det finns en förändring gällande systemkraven för Oracle, se nedan.

Oracle versioner
Oracle har förlängt tidsperioden för support på version 11.2.0.4 till den 31/12 2018 (var tidigare maj 2017). Det innebär att FB 7.4.0 och övriga produkter från Sokigo som släpps före 31/8 2018 kommer att ha support för 11.2.0.4. Vi rekommenderar er som ligger kvar på 11.2.0.4 att planera in en uppdatering i god tid under 2018. Versioner tidigare än 11.2.0.4 supporteras inte och kommer inte under några omständigheter att kunna uppgraderas till FB 7.4.0. Vi följer de versioner som Oracle själva supporterar och kommer därför inte att testa på Oracle 12.1.0.1. FB 7.4.0 kommer även att testas mot Oracle 12.2.

Ny version av Ortofoto Visning
Förra veckan uppdaterade Lantmäteriet visningstjänsten Ortofoto Visning. För att fortsatt kunna använda ortofotot som bakgrund i Sokigos produkter, t ex GI och CSM, måste länken för anrop av ortofoto som WMS ändras. Den nya länken innehåller en mindre förändring, se rödmarkering: http://maps-ver.lantmateriet.se/ortofoto/wms/v1.1
För mer information se Lantmäteriets fullständiga tekniska beskrivning.

ÖFF 11.30
Vi fick för någon dag sedan information från Lantmäteriet om att det kommer en ny version av överföringsformatet, ÖFF 11.30, i slutet av mars 2018. Sannolikt tvingar det oss till en ännu ny version av FB Avisering och databas. Vi har ingen information om innehållet i ÖFF 11.30 idag och kan därmed inte bygga in stöd för det i FB 7.4.0. Vi återkommer så snart vi har mer information om det.

Förbättrad historikhantering
Vi har nu utrett skillnaderna mellan KID Statistik och SCB som slår när man tittar bakåt i tiden. Skillnaderna beror på en bugg i FB Avisering som berör personer som flyttat ut/utvandrat och senare kommit tillbaka till kommunen. Detta berör alla er som har FB KID.

Vi har också förbättrat våra beräkningsvyer och rekommenderar alla er som har FB Integration att uppdatera vyerna för FB Integration.

För information åtgärder som behöver göras, se Korrigera befolkningshistorik och integrationsvyer.pdf.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Helen Ekelöf, produktägare, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51

Viktig information för dig som är registrerad integrationspartner

Viktig information för dig som är registrerad integrationspartner är att det kommer en tvingande version inom Fastighet och Befolkning.

Orsaken till det är förändringar i Lantmäteriets ÖFF-format samt direktåtkomsttjänster.

Den nya versionen kommer att heta FB 7.4.0 och måste vara installerad för att kunna avisera in Lantmäteridata efter årsskiftet.

Förändringarna i ÖFF 11.20 är relativ omfattande och kommer att påverka FB:s officiella vyer. Versionen kommer även att omfatta vår nya gemensamma FB webbtjänst.

Vi återkommer med mer information under hösten.

Information och frågor
Kontakta Helen Ekelöf, produktägare, 08-560 388 51
www.sokigo.com

Välkommen tillbaka efter semestern!

Hoppas att din sommar varit bra och att du känner dig laddad inför höstens utmaningar!

Vi hoppas självklart också att vi ses på Kommunträffen på Clarion Hotel Arlanda den 16-17 oktober. På kommunträffen kommer vi bland annat berätta om den nya tvingande releasen, FB 7.4.0, som vi jobbar för fullt med just nu!

FB 7.4.0 är ett måste för att kunna hantera 2018 års aviseringsfiler. På grund av stora förändringar i ÖFF-formatet så kan FB 7.4.0 inte installeras i förväg då det inte kan hantera nuvarande ÖFF-format.
Det innebär att versionen måste installeras i början av januari 2018 hos er alla. Vill du redan nu boka in en konsult för din uppdatering är du välkommen att maila till support@sokigo.com.

Vi har också släppt några patchar på vårens FB 7.3.1-version. Information om dem hittar du under Aktuell versionsinformation på Sokigos hemsida. Håll gärna ett öga där då och då, mindre förbättringar meddelar vi inte per mail.
Den största nyheten i vår patch är att vi nu har fullt AD-stöd även i våra fristående webbrapporter. Det innebär att du som anropar rapporten Fastighetsinformation direkt från en karta utanför FB Webb ändå får med dina personliga rapportinställningar.

Slutligen vill jag också tipsa er om två viktiga saker:

  • Kontrollera redan nu att din databas uppfyller systemkraven för FB så att du kan genomföra 7.4.0 uppdateringen!
  • Har du inte kommit igång med spatialt FB än, se till att göra det! Det kräver inget extra avtal men ger stor nytta. Då kan du enkelt se aktuell information om antalet röstberättigade per valdistrikt och mycket annat!

Nya versionen av FB är här!

Vill du ta del av de senaste nyheterna inom FB? FB 7.3.1 är den senaste versionen som omfattar de flesta moduler inom FB. Använder du FB som grunddata i din verksamhets egna kartlösningar eller integrerat från något system, har du stor nytta av denna version.

  • Du får en ny webbtjänst gemensam för hela FB. Det innebär en gemensam databas för hela FB som följer med ända ut i verksamhetssystemen.
  • De flesta rapporter blir fristående och du kan enkelt anropa en rapport från en valfri kartlösning, t.ex. CSM eller GI.
  • Du kan ladda fastighetsytor utanför den egna kommunen. Det gör att du kan hämta och visa en rapport med fastighetsinformation direkt från Lantmäteriets tjänster i en valfri karta.
  • Med vårt nya spatiala FB har vyer och information som visas på våra kartlager och områdesrapporter byggts ut med mer information. Det innebär nya funktioner för att redigera områden.
  • Vi tillgängliggör också vinterns nya version av kartan i våra verksamhetssystem, GI 3.6, för åtkomst via Sokigos hemsida för dig som vill installera på egen hand. GI 3.6 krävs för redigering av FB områden. Med GI 3.6 följer en ny funktion för att snabbt och enkelt växla bakgrundskarta. Funktionen är byggd på GI:s egen prestandaförbättrade WMS-hantering som gör att du helt slipper ajourhållning av bakgrundskartor i MapGuide! Läs mer om nyheterna GI 3.6 här.

Helt ny webbtjänst
Med FB 7.3.1 följer en helt ny FB Webbtjänst som är gemensam för hela FB. Den gör det möjligt att snabbt och enkelt ställa ”vanliga”och geografiska frågor och få information om både fastigheter och folkbokförda i samma tjänst. Det förenklar integrationer från andra verksamhetssystem avsevärt.

Bättre rapporter och fristående rapporter
I den nya versionen blir i princip alla rapporter som finns i FB Webb fristående så att de kan anropas från valfri kart lösning, t ex CSM eller GI, eller från verksamhetssystem från Sokigo eller andra leverantörer. Samtidigt så har vi byggt ut våra rapporter med ny information och nya anropsmöjligheter. Ett av många exempel är att du kan ta fram en rapport med alla fastighetsägare eller etiketter till alla folkbokförda direkt från ett område i kartan.

RiksSök nu ännu bättre!
Med FB 7.3.1 tar vi våra RiksSök tjänster till en helt ny nivå. Den nya versionen gör det möjligt att lagra fastigheter även utanför den egna kommunen i FB databasen. Eftersom vi gjort rapporten Fastighetsinformation RiksSök fristående innebär det att du kan markera en fastighetsyta i en grannkommun i kartan och visa en rapport med Fastighetsinformation som genereras direkt från Lantmäteriets direkt åtkomst tjänster. Du kan alltså ”RiksSöka” direkt i kartan!

Nyheter i spatialt FB
Vi har förbättrat hanteringen av områden på flera sätt. En av de stora nyheterna är att ett område kan redigeras på många olika sätt. 7.3.1 gör det möjligt att ändra områdets egenskaper, namn, typ mm eller själva geometrin direkt i FB Webb. Liksom tidigare går det självklart bra att både skapa och redigera områden från alla andra CAD och GIS som kan hantera spatiala geometrier.

Läs mer om nyheterna i FB 7.3.1

Installationshjälp FB 7.3.1
Önskar du hjälp med installationen av version 7.3.1? Hör av dig till support@sokigo.com så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.

Vill du installera på egen hand når du installationsfiler och uppgraderingsinstruktioner, FB 7.3.1 UI.pdf, här.

Frågor kring den nya versionen?
Priser och avtal: Joakim Hedlöf, 08-404 31 86
Produktägare: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
Konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos support

Lycka till med alla installationer önskar
Helen, Jocke, Thomas, Magnus, Josef, Mats samt Sokigos support

Anpassad kurs för FB systemansvariga

Anpassad kurs för FB systemansvariga som har gått från Cartesia FIR till Sokigos FB FIR

Nu när ni börjar närma er slutet av ert FB införande så vill vi erbjuda er en anpassad FB systemkurs.
På kursen går vi igenom hur FB används på bästa sätt tillsammans med Solen och/eller CSM för att ni ska få maximal nytta av er nya FB lösning.

Om kursen
Den här kursen är för dig som tidigare har haft Cartesia FIR och som nu är systemansvarig för FB och vill veta mer om hur FB används på bästa sätt tillsammans med Solen och/eller CSM. Det här ingår i kursen:
• din roll som systemansvarig och hur FB hänger ihop
• skapa användare och tilldela behörigheter
• genomgång av officiella gränssnitt för FB
• anropa FB:s rapporter från Solen och/eller CSM
• hantera spatialt-FB med fastighetsyta, byggnadsyta samt områden (inklusive nyckelkodsområden från SCB)
• hantera aviseringsdata för ajourhållning av fastighets-, byggnads- och lägenhetsinformation

Plats och tid
Kursen pågår i en dag mellan kl 9-16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.
Anmäl dig till 23 maj eller 13 juni.

Pris
5 500 kr exkl. moms.

Anmälan
Anmäl dig till kurs@sokigo.com eller ring till 08-23 56 00

Aviseringar under jul och nyår

Skatteverket
Navets aviseringar under v.52 sker 28-31 december 2016 och under v.1 aviserar vi 3-6 januari 2017.

Lantmäteriet
Information om Lantmäteriets aviseringar under jul- och nyår hittar ni här.

Adventskalendern – förra årets succé är tillbaka!

Julen närmar sig med stormsteg och innan du försvinner på ledighet vill vi berätta lite om kommande utveckling samt informera om adventskalendern som inte kom.

FB under 2017
Utvecklingen inom FB fortsätter med full fart även under 2017. Nu när databas och aviseringsprogram är uppe på version 7.3.0 så jobbar vi vidare FB Webb, webbrapporter och vår nya gemensam FB webbtjänst. Vi planerar för 7.3.0 release av dessa moduler under våren 2017. Webbtjänsten, som då blir en gemensam för hela FB, kommer att ge helt nya möjligheter! Med den kan hela den kommunala förvaltningen få mer nytta av all den samlade informationen som finns inom FB!

Årets adventskalender
Vi har fått frågor från många av er om den adventskalender vi hade 2015, det är jätteroligt att ni uppskattade den! Det tar vi med oss till 2017.
För att bidra till julstämningen även i år ger vi dig möjligheten att under måndag till onsdag denna vecka ”öppna” din favoritlucka från förra årets adventskalender.

Lucka 1 och 14 ger möjlighet att beställa FB Användarutbildning på plats hos er för endast 20000 kr (ord pris 25000 kr).
Lucka 2 och 18 ger möjlighet att beställa FB KID RiksSök med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 3 och 17 ger möjlighet att beställa FB Webbrapport med 50% rabatt på startavgiften.
Lucka 4 och 15 ger möjlighet att beställa en timbank med 15% rabatt på ordinarie timpris, 1 290 kr.
Lucka 7 ger möjlighet att beställa FB Systemutbildning med 20% rabatt (ord pris 5 500 kr).
Lucka 8 ger möjlighet att beställa till kartan till FB Webb med 50% rabatt på startkostnaden.
Lucka 9 ger möjlighet att beställa FB FIR Arken med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 10 ger möjlighet att beställa FB Aviseringstjänster med 15% rabatt det första året, dvs under hela år 2017.
Lucka 11 och 22 ger möjlighet att beställa FB FIR RiksSök med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 16 ger möjlighet att beställa FB KID E-transport med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 21 ger möjlighet att beställa Lägenhet med 50% rabatt på startavgiften.

Maila till Helen Ekelöf eller Anna Holmberg om du vill få hela erbjudandet för någon lucka!
Beställningar görs till Anna Holmberg

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
önskar vi alla som jobbar med FB!

Nu är FB 7.3.0 klar för release

Som ofta så här års sker förändringar från Skatteverket och Lantmäteriet. Förändringar som innebär nya tvingande versioner inom Fastighet och befolkning (FB.)

Version FB 7.3.0 är nu klar
För att hantera årets förändringarna från Skatteverket och Lantmäteriet släpper vi en ny version 7.3.0 inom FB. Versionen är tvingande för att kunna:
• Läsa in den nya termkoden födelsedatum.
• Avisera Lantmäteridata efter årsskiftet 2016/2017.

Databasförändringarna i 7.3.0 kommer även att innebära en ny tvingande version av FB KID Statistik, 7.2.1, för er som har den.

FB 7.3.0 omfattar:
• FB databas 7.3.0
• FB Avisering 7.3.0
• FB Officiella vyer 7.3.0

I samband med releasen av FB Avisering och databas släpper vi även patchar på följande moduler:
• FB Webb – KID Statistik 7.2.1 – kräver FB databas 7.3.0
• FB Webb – FIR 7.2.1
• FB Webb – KID 7.2.0
• Automtisk laddning av Spatialt FB

FB Avisering och FB Databas 7.3.0 har officiellt stöd för FB Webb version 7.2.0. Av FB KID Statistik krävs dock den nya versionen 7.2.1.

Nya versioner av FB Webb, FB Webbrapporter och FB Webbtjänster kommer under våren 2017.

Läs mer om nyheterna i de nya versionerna i versionsmeddelandet FB 7.3.0 VM.pdf. Det är alltid viktigt att ni tar del av versionsmeddelandet även om ni tar hjälp av Sokigos konsulter med installationen. Installationsanvisningar finner du här!

Förändringar från Skatteverket
Från Skatteverket berör förändringarna införandet av en ny frivillig termkod, födelsedatum. Tidigaste möjliga datum att få denna termkod aviserad var 2016-11-26.

Har ni behov av att kunna avisera in födelsedatum i FB KID måste en beställning av den nya termkoden göras till Skatteverket. Mer information om termkoden samt hur du beställer den hittar du på Skatteverkets hemsida. Vid beställning av den nya termkoden är det viktigt att du följer Sokigos mall för beställningar från Skatteverket.

Förändringar från Lantmäteriet
Från Lantmäteriet kommer en revision 2 av ÖFF 11.10. Förändringen berör ägarandelen för taxerad ägare och träder i kraft vid årsskiftet.

Uppgradering till FB 7.3.0
För att undvika stopp i aviseringen i början av 2017 rekommenderar vi installation av FB 7.3.0 före jul. Önskar du konsulthjälp med installationen av FB 7.3.0 kontakta Sokigos konsultavdelning så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.

Utbildning
Att vara systemansvarig för vår lösning inom Fastighet och befolkning – FB – är en roll som har förändrats över tiden. Idag behöver du en helhetsbild över hur hela FB hänger ihop och hur det kan användas inom hela den kommunala förvaltningen i stället för att vara databaskunnig och behöva kunskap om databasscript. Allt för att få ut mesta möjliga nytta av den lösning ni har.

En viktig del i kursen är att komma igång och hantera ett spatialt FB samt kunna ta del av informationen i den inbyggda kartan i FB Webb likväl som i andra kartlösningar.

Läs mer om våra FB-kurser här.

Frågor?
Produktansvarig: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
För konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos Support

God Jul och Gott Nytt år önskar vi alla som jobbar inom FB
Helen, Jocke, Anna, Thomas, Magnus, Josef, Mats samt Sokigos support