Information om kommande version av FB

En ny version av Fastighet och befolkning, FB, kommer i månadsskiftet april/maj 2024. Den nya versionen, FB 7.12, omfattar alla moduler och innehåller stöd för kommande förändringar från såväl Skatteverket som Lantmäteriet. Releasen möjliggör också avisering av lägenhetsinformation på ett helt nytt sätt. Dessutom innehåller den nya versionen många spännande nyheter som förbättrar för våra användare.

Detta mejl innehåller information om:

Obligatorisk version och viktiga datum

FB 7.12 är obligatorisk att vara installerad senast:

  • Den 29 maj 2024 för er som har FB KID
  • Den 30 september 2024 för alla er andra

För er med FB KID – förändringar från Skatteverket

Det sker en förändring i Skatteverkets aviseringsformat den 29 maj 2024. FB 7.12 klarar både nuvarande och kommande aviseringsformat och måste vara installerad senast den 29 maj 2024 för att undvika stopp i KID-aviseringen.

För er som har FB FIR – Taxeringsförändringar från Lantmäteriet

Det kommer mindre förändringar i Lantmäteriets taxering i ÖFF under hösten 2024. FB Avisering har därför ett stoppdatum som gör att den automatiskt stannar den 30 september. FB 7.12 måste därför vara installerad senast den 30 september 2024 för att undvika stopp i FIR-aviseringen.

För er som har FB Lägenhet – avisering på nytt sätt

FB 7.12 kommer avisera lägenhetsinformation via Lantmäteriets nya nedladdningstjänst i stället för nuvarande avisering via ÖFF. För att inte riskera avbrott i er lägenhetsavisering är följande viktigt att veta:

  • FB 7.12 kan INTE avisera lägenhetsinformation från ÖFF
  • FB 7.12 kräver en ny beställning för lägenhetsinformation

Beställning av lägenhetsinformation

FB 7.12 kräver en ny beställning och en omladdning av lägenhetsinformation. Om flera databaser ska aviseras med Lägenhetsdata kommer det krävas en separat beställning per databas.

Beställningen behöver ni själva göra hos Lantmäteriet och order-id för beställningen behöver finnas tillgängligt vid uppgraderingen till FB 7.12. Räkna med att handläggningstiden hos Lantmäteriet är 1-2 veckor. På FB Hjälpforum finns information om hur beställningen går till.

Releasenyheter i FB 7.12

Utöver stöd för myndighetsförändringar från Skatteverket och Lantmäteriet som beskrivs ovan så är avisering av lägenhetsinformation en stor nyhet i FB 7.12. Det innebär att avisering av lägenhetsinformation kommer att gå via Lantmäteriets nya nedladdningstjänster och inte via ÖFF. Förändringen är ett viktigt steg för att säkerhetsställa tillgången till fastighetsdata inför kommande förändringar i datamodellen hos Lantmäteriet och den planerade utfasningen av ÖFF som aviseringsformat.

Med FB 7.12 införs nya spatiala data, till exempel gemensamhetsanläggningar, fler rättighetsgeometrier samt hela innehållet från Topografi 10 och med det flera nya kartprodukter. Detta är något vi vet är efterlängtat hos våra användare.

Vi har även förbättrat användargränssnittet i FB:s webbrapporter i linje med tillgänglighetsdirektivet samt förenklat administrationen för dig som är FB systemansvarig i din organisation bland annat genom att bygga ut FB Admin med förenklad behörighetshantering, funktioner för laddning av data till databasen och konfigurering av schemalagda jobb. I FB:s tjänstegränssnitt finns en helt ny integration mot Lantmäteriets Nationella Geodata Plattform, NGP. Mer information om alla nyheter och förbättringar kommer i versionsmeddelandet i samband med officiell release.

Vill du att vi hjälper dig med installationen?

Då många kunder kommer vilja ha installation av FB 7.12 på kort tid rekommenderar vi dig att kontakta oss snarast möjligt för att reservera en plats i installationskön. Skicka din beställning till kundservice så återkommer vi längre fram med en bekräftelse samt installationsdatum.

Tänk på att:

  • Om du aviserar fler FB-databaser behöver du uppge det i din beställning eftersom en sådan uppgradering tar längre tid
  • Har du FB uppgraderingstjänst eller FB som driftas hos Sokigo behöver du inte höra av dig – vi kontaktar dig med förslag på installationsdatum.
  • Tänk även på att lägga din beställning av lägenhetsdata och meddela oss order-ID för beställningen i god tid före planerad uppgradering till FB 7.12
  • Meddela särskilt om du även vill ha vår hjälp med taxeringsinläsningen som kommer i månadsskiftet september/oktober 2024. Har du FB aviseringstjänst eller FB som driftas hos Sokigo hanteras taxeringsinläsningen av Sokigo

Officiell release – för dig som installerar på egen hand

Föredrar du att installera på egen hand tillhandahåller vi uppgraderingsinstruktioner i samband med officiell release.

Den officiella releasen av FB 7.12 är planerad till mitten av maj 2024. Tänk på att lägga din beställning av lägenhetsdata via ”Lägenhet Nedladdning” så att du har åtkomst till beställningens order-ID innan du påbörjar uppgraderingen till FB 7.12.

Så snart versionen är klar kommer vi att skicka ut information om samt tillgängliggöra installationsprogram och dokumentation via produktsidans FTP där du loggar in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Saknar du lösenord är du välkommen att kontakta Sokigos kundservice.

Systemkrav

Kontrollera alltid systemkraven i god tid. Systemkrav för FB 7.12 finns tillgängliga på FB:s produktsida. Notera särskilt att FB 7.12 endast har stöd för MS SQL.

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna: