Lantmäteriet aviserar driftstopp lördag den 9 mars

Lantmäteriet har meddelat att direktåtkomstprodukter kommer att påverkas av ett driftstopp under lördagen den 9 mars från kl. 08:00. Detta avbrott kommer därför att påverka dig som använder Sokigos lösningar FB FIR och/eller GEOSECMA Fastighet.

Lördagen den 9 mars 2024 kommer Lantmäteriet att genomföra uppdatering av databaser för fastighetsinformation. Arbetet planeras att starta kl. 08:00 och pågå i cirka 2-4 timmar.

Avbrottet sker till följd av systemuppdatering i databaser och har direkt påverkan på följande av Lantmäteriets produkter:

  • Fastighet och samfällighet Direkt
  • Gemensamhetsanläggning Direkt
  • Gränspunkt Direkt
  • Markreglerande bestämmelse Direkt
  • Referens Uppslag Organisation
  • Registerbeteckning Direkt
  • Rättighet Direkt
  • Taxering Direkt

Andra direktåtkomstprodukter förväntas fungera som vanligt men Lantmäteriet vill uppmärksamma dig på att även dessa kan komma att påverkas av uppdateringen.

Ta del av Lantmäteriets avisering