Officiell release av FB 7.11

Nu är FB 7.11 klar för officiell release och tillgänglig för dig som vill installera på egen hand. Den nya versionen är obligatorisk för alla och krävs för att kunna fortsätta avisera Lantmäteridata efter den 29 september. Den är även obligatorisk för FB FIR RiksSök från november.

Allra viktigast med FB 7.11 är stöd för förändringarna i ÖFF som kommer i och med årets taxeringsinformation. Den nya versionen innehåller också stöd för Lantmäteriets uppdaterade Direktåtkomsttjänster som träder i kraft i november.

Utöver de obligatoriska förändringarna innehåller den nya versionen flera nyheter i FB Tjänst – en helt ny och parallell FB Tjänst med KID RiksSök, hantering av skyddade uppgifter och behörighetshantering. Versionen inkluderar också flera förbättringar i områdeshanteringen i FB till exempel möjlighet att lägga på egna kolumner för FB-områden samt nya områdestyper för tätorter, fritidshusområde med flera.

I vårt versionsmeddelande kan du ta del av samtliga nyheter i FB 7.11. Det är viktigt att du som är systemansvarig för FB i din kommun läser versionsmeddelandet, oavsett om du gör installationen på egen hand eller tar hjälp.

Uppgraderingsinstruktionen, som du hittar på vår FTP, är för dig som installerar på egen hand. Installationsprogram och dokumentation hittar du via FB produktsidas FTP. Logga in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar ditt lösenord.

Ytterligare information om FB 7.11 hittar du i vårt tidigare nyhetsbrev.

Önskar du hjälp med installation?

Kontakta Sokigos kundservice snarast möjligt om du önskar hjälp med installationen.

 

Vid frågor om versionen, kontakta i första hand: