ATOM

Det här verktyget automatiserar kommunens alla processer runt byggärenden. Det tänker och känner själv vad nästa steg i processen är. Atom tillämpar smarta verksamhetsregler och skapar automatiskt nästa händelse i processflödet.

Med Atom får medborgaren automatiskt sms eller epost när det händer något i systemet. Atom är tryggt eftersom det hela tiden kommunicerar med handläggaren om vad det gör.

Även om systemet bygger på avancerad teknik är det så pass flexibelt att du kan skapa en obruten digital kedja, t.ex. genom att koppla det med ByggR och Abou.

Läs mer

För vem?
Systemet är för dig som jobbar med bygglov på kommunen och som önskar effektivare arbetsprocesser.

Varför Atom?
Atom skapar automatiska påminnelser och meddelanden. Det skickar meddelandena vid rätt tillfälle och gör handläggningsprocessen betydligt snabbare. Atom reducerar en stor del av handläggarens administrationstid och frigör tid till annat.

Att använda Atom
För den som är systemansvarig på kommunen är det enkelt att skapa regler i Atom. Dessa aktiveras när det registreras en händelse i ByggR eller när det saknas en händelse i ett ärende.

När en medborgare har skickat in en bygglovsansökan och det har gått en tid utan att komplettera med nödvändiga uppgifter, ser systemet till att den sökande får en påminnelse via e-post eller sms. Texten i meddelandet skapas med hjälp av bokmärken. På så vis kan det anpassas till individen i fråga med all relevant information om ärendet.

När ett meddelande har skickats till en sökande uppdateras ärendet samtidigt med information om att Atom har skickat ett automatiskt meddelande.

Väx vidare!
Arbetsflödet blir enklare och säkrare med Atom och du når all information via en webbsida. Det här är det självklara steget mot en automatiserad bygglovsprocess.

Gå till BYGGR

TEKNISK INFORMATION ATOM

Aktuell version: ATOM 1.0
Systemkrav: PDF

Produktägare

Anna Tell

Telefon 08- 562 533 91
Mail anna.tell@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 18 september, 2017.