OL2 E-tjänster

OL2 e-tjänster är en samling tjänster för ansökningar, anmälningar och register kopplat till OL2. Alla tjänster är tillgänglighetsanpassade enligt WCAG 2.1 AA och erbjuder möjligheten att anpassa delar av e-tjänsten efter kommunens grafiska profil.

Tjänster som omfattas:

  • Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning
  • Komplettera ansökan
  • Anmälan om försäljning
  • Anmälan om upphörd försäljning
  • Redovisa egenkontrollprogram
  • Webbpublicering/register över försäljningsställen
  • Anmälan/avanmälan webbkund
  • Anmälan om förändringar i kontaktuppgifter
  • Anmälan om förändringar i ägande
  • Mina ärenden

Inloggning i tjänsterna

Flera av tjänsterna är dubbelriktade, vilket innebär att tillståndshavaren loggar in och får upp information (från OL2) om tillstånd med mera. Inloggning görs via BankID (IDP) eller med hjälp av användarnamn och lösenord.

Koppling till Bolagsverket (SSBT)

I tjänsterna gällande ansökan har vi möjlighet att erbjuda koppling till Bolagsverkets sammansatta bastjänst.

Tillbaka till OL2?

Klicka här