OL2 E-tjänster

Modulpaket med e-tjänster för ansökningar, anmälningar och register kopplat till OL2. Modulen säljs som ett paket men kommunen väljer själv vilka tjänster som ska användas. Alla tjänster är tillgänglighetsanpassade enligt WCAG 2.1 AA.

Möjligt att anpassa delar av e-tjänsten efter kommunens grafiska profil

Modulen omfattar:

  • Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning
  • Komplettera ansökan
  • Anmälan om försäljning av folköl eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Anmälan om upphörd försäljning
  • Redovisa egenkontrollprogram
  • Webbpublicering/register över försäljningsställen
  • Anmälan/avanmälan webbkund
  • Anmälan om förändringar i kontaktuppgifter
  • Anmälan om förändringar i ägande

Inloggning i tjänsterna

Flera av tjänsterna är dubbelriktade, vilket innebär att tillståndshavaren loggar in och får upp information (från OL2) om tillståndet.

Inloggning görs med ett användarnamn och ett lösenord som finns upplagt i OL2. Ofta är detta att föredra då e-tjänsterna som kräver inloggning inte är för allmänheten, utan för befintliga tillståndshavare.

Det finns möjlighet att använda andra inloggningslösningar, t.ex. TicketServer från Visma/Tieto, Authify från Svensk e-identitet eller SAML från CGI. Detta är en anpassning som behöver göras för varje kommun.

Koppling till Bolagsverket

I tjänsterna gällande ansökan har vi möjligheten att erbjuda en koppling till Bolagsverket. Detta innebär att den sökande loggar in med BankID i e-tjänsten. Då hämtas personens bolagsengagemang från Skatteverket, Bolagsverket och Statistiska Centralbyrån och dessa uppgifter förifylls i tjänsten. Dessutom presenteras även information om firmateckning, verksamhetsbeskrivning, samlade funktionärer samt sammanställning av aktiekapital presenteras.

Tillbaka till OL2?

Klicka här