OL2 Ekonomiintegration

Ekonomiintegration är en modul för integration mellan OL2 och kommunens redovisningssystem.

OL2 kan bland annat integrera till ekonomisystemen Unit4/Agresso, Aditro, Raindance och Economa

För kommuner som integrerar till kommunens redovisningssystem går det att skapa en särskild integrationsfil i avgiftsdelen. OL2 skapar då en fil som kan kopieras till önskad plats i kommunens nät för inläsning i redovisningssystemet.

Tillbaka till OL2?

Klicka här