Smarta e-tjänster för mät- och kartbeställningar

Minut Mät och kart är komplementet till Minut Bygg som hjälper dig ta emot digitala mät- och kartbeställningar och automatiskt registrera dem i ByggR för vidare handläggning och fakturering. Slipp tidskrävande arbete med manuell registrering och dataverifiering –  kontrollerna utförs av smarta e-tjänster kopplade mot fastighetsdata för effektivare handläggning.

 

 

Erbjuder stöd för hantering av:

• Mätuppdragbeställningar
– Finutstakning
– Grovutstakning
– Gränsutvisning
– Lägeskontroll
– Andra eventuella typer av mätuppdrag

• Kartbeställning
– Nybyggnadskarta
– Förenklad nybyggnadskarta
– Andra eventuella typer av kartor som baskarta och primärkarta