Smarta e-tjänster för mät- och kartbeställningar

Minut Mät och kart är komplementet till Minut Bygg som hjälper dig ta emot digitala mät- och kartbeställningar och automatiskt registrera dem i ByggR för vidare handläggning och fakturering. Slipp tidskrävande arbete med manuell registrering och dataverifiering –  kontrollerna utförs av smarta e-tjänster kopplade mot fastighetsdata för effektivare handläggning.

Erbjuder stöd för hantering av:

Mätuppdragbeställningar
• Finutstakning
• Grovutstakning
• Gränsutvisning
• Lägeskontroll
• Andra typer av mätuppdrag

Kartbeställning
• Nybyggnadskarta
• Förenklad nybyggnadskarta
• Andra kartor som baskarta och primärkarta

Kontakt