En interaktiv medborgardialog för en transparent planprocess

DialogDirekt är ett presentationsverktyg som genom medborgardialog och interaktiva kartor gör att du enkelt kan skapa en professionell presentation som inkluderar text, bilder, videos och digitala kartor för medborgaren att navigera i.

I en obruten digital samhällsbyggnadsprocess blir DialogDirekt en viktig kugge i maskineriet. Här kan du nå kommunmedborgarna på ett enkelt men attraktivt sätt, till exempel via kommunens hemsida, och medborgaren får möjlighet att med ett knapptryck lämna in synpunkter digitalt i själva presentationen. Inkomna svar kan vidarebehandlas med filtrering, sortering och export till andra system för analys och visualisering. Det finns ingen begränsning av vad som kan presenteras, men några exempel är konst eller badplatser i kommunen, kommunevent och rapportering av invasiva arter.

Det finns många layouter för administratören att välja mellan och flera olika mediaobjekt att lägga till, bland annat bild, video, karta eller en inbäddad webbsida. Gränssnittets enkla utformning gör det möjligt för alla användare att snabbt börja bygga professionella digitala presentationer. Motorn bakom den digitala kartan är Sokigos kartsystem CSM och med formatet Minimap kan du administrera egna teman att visa upp via den interaktiva kartan i presentationen och i medborgardialogen. DialogDirekt är därför ett särskilt fördelaktigt val för dig som redan använder CSM.

Kontakt