CSM RUTT

RUTT är modulen som ger dig tillgång till ett verktyg där ruttoptimeringar och olika typer av zonanalyser kan göras. RUTT jobbar med det senaste vägdatat från Nationell vägdatabas (NVDB) från Trafikverket där förutom bilvägar även gång- och cykelvägar finns med. Det senare varierar beroende på i vilken del av landet du utför dina analyser.

Modulen är utvecklad, inom konceptet AddSpatial, som en plattformsneutral modul som går att integrera i olika typer av enheter och klienter som t.ex. webb, desktop, surfplatta eller mobil. Klienter som stöds idag är CSM och AddSpatial Client från Sokigo men även externa klienter som MapInfo Professional och Spectrum Spatial Analyst (SSA) har stöd för att köra modulen RUTT.

 

Zonanalyser med RUTT

Förutom ruttoptimeringar kan du även göra zonanalyser med RUTT. Hur avstånds-zonerna ser ut runt en eller flera skolor, t.ex. 1 km eller 2 km från skolan?

Frågor som rör ”närmaste centra” är också sådant som RUTT kan besvara, t.ex. vilken vårdcentral eller skola som är närmast där du befinner dig just nu.

Med aktuellt vägnät tillgängligt i ett enkelt webbgränssnitt, kan du snabbt utföra de analyser du behöver för stunden

Att veta hur du snabbast tar dig till en plats efter vägnätet eller hittar den kortaste vägen mellan två adresser är frågor som många funderar på ibland. Inom samhällsplanering, skogsnäringen och kommunala förvaltningar finns ofta frågor som rör besparingar på transporter och miljön närvarande.

Att använda RUTT

Med adressökning mot en ajourhållen adresstjänst med data från Lantmäteriet, kan du enkelt hitta dina start- och slutdestinationer. Du kan givetvis även använda kartan i CSM för att peka ut dina destinationer.

Lägg till de destinationer du vill besöka på vägen på samma sätt, eller importera en fil med en lista av koordinater. Välj vilket typ av fordon du använder dig av (motorfordon, cyklist eller fotgängare), samt vilken väg du vill ta.

Resultatet presenteras direkt i RUTT i form av en enkel köranvisning men även direkt i kartan i CSM. Med zonanalyser i RUTT kan man utföra beräkningar av typen ”närmaste centra” och spridningszoner baserat på tid eller sträcka.

Kombinera med andra moduler för fler möjligheter

Genom att kombinera RUTT med andra moduler som FAST och FOLK i CSM har du mycket goda möjligheter till kombinerade analyser och sammanställningar för ditt beslutsfattande.

Dessa moduler tillsammans med övrig information, som du har samlad och lättillgänglig i din kartapplikation, skapar oändliga möjligheter till analyser baserat på GIS.

Kontakt

Tillbaka till CSM?

Klicka här