Glassig visualisering av kartdata

Hemglass använder sig av KartSmart i sin verksamhet för att visualisera distriktsindelningar i form av kartgränser. Varje distrikt och säljdepå har sina säljturer med förutbestämda stopp vilket i KartSmart ger Hemglass och franchisetagarna en tydlig bild över sin närvaro och var det finns så kallade vita fläckar där de har möjlighet att utöka tillgänglighet och kundservice.

För att komplettera visualiseringen med ytterligare information hämtas data om stopp och säljturer från Hemglass Tour Manager för säljoptimering – en lösning som byggts av Sokigos systerbolag Decerno. Utöver Hemglass egna data inhämtas demografiska data från Statistikmyndigheten SCB vilket gör det möjligt att se både invånarantal per distrikt såväl som var i distriktet det finns exempelvis barnfamiljer.
Kombinationen av distrikt, invånardata, säljturer och stopp underlättar för våra franchisetagare att se potentialen, berättar Fredrik Schildt, affärschef på Hemglass.

Visualiseringen av kartdata bidrar till förbättrade beslutsunderlag. Framför allt underlättar det dialog och beslut mellan franchisetagare med angränsande distrikt.

Hemglass ser stor nytta och möjligheter i KartSmart att fortsatt kunna förbättra tillgänglighet och närvaron till sina kunder.
För oss har denna lösning varit klockren! Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Sokigo som både är tillgängliga och kompetenta, säger Fredrik Schildt.

Fredrik Schildt
Affärschef Syd, Hemglass

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Läs mer om här

KartSmart